Αντικατάσταση κουφωμάτων

Παράλληλα με τον κλάδο της κατασκευής κουφωμάτων για τις νεόδμητες κατοικίες και τις κτιριακές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται η δημιουργία και η λειτουργία του τομέα της αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων. Είναι γεγονός πως κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες που έχουν οικοδομηθεί στην μεταπολεμική περίοδο ή και σε προγενέστερο χρονικό διάστημα χρήζουν έντονης και άμεσης ενεργειακής παρέμβασης ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις και τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων, αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για να αποφασίσει οποιοσδήποτε καταναλωτής να προβεί στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων του. Επιπρόσθετα, ως οι κυριότερες αιτίες για τη αλλαγή κουφωμάτων θεωρούνται:

  • Διάφορες φθορές, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στα υπάρχοντα κουφώματα λόγω της παλαιότητας του κτιρίου ή εξαιτίας κακομεταχείρισης του εξοπλισμού.
  • Τα μειωμένα επίπεδα ασφάλειας που παρέχουν τα ξεπερασμένα και παλαιού τύπου συστήματα ασφαλείας που έχουν τα παλιά κουφώματα.
  • Υπερβολικά υψηλά έξοδα ενεργειακής κατανάλωσης εξαιτίας θερμομόνωσης χαμηλού επιπέδου.
  • Μειωμένα επίπεδα ηχομόνωσης λόγω πεπαλαιωμένου εξοπλισμού.
  • Αναζήτηση μεγαλύτερης ευκολίας για τον χειρισμό των κουφωμάτων.
  • Ανανέωση και βελτίωση της αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατοικιών των καταναλωτών.

 

Ολική αντικατάσταση κουφωμάτων

Ανεξάρτητα από τις διάφορες απόψεις και γνώμες ο μοναδικός τρόπος ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη αντικατάσταση κουφωμάτων είναι η ολική αντικατάσταση κουφωμάτων. Συγκεκριμένα στην ΕΠΑΛ ΑΒΕΕ μετά από σχεδόν 30 χρόνια είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχθούμε, να συζητήσουμε μαζί σας και να σας περιγράψουμε αναλυτικά κάθε πτυχή της διαδικασίας ώστε να αποκτήσετε ξεκάθαρη άποψη για τις επιλογές που χρειάζεται να κάνετε για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμα, η ΕΠΑΛ ΑΒΕΕ διαθέτει μια μεγάλη γκάμα σε λύσεις που αφορούν κουφώματα αλουμινίου και ξύλου και μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας είναι άριστα καταρτισμένο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνολική διάρκεια της διαδικασίας της ολικής αντικατάστασης των κουφωμάτων.

Αξίζει να παραθέσουμε το γενικότερο πλαίσιο που απαιτεί η ολική αντικατάσταση κουφωμάτων. Ειδικότερα, η ολική αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση που η κάσα του παλαιού κουφώματος έχει την δυνατότητα να διασφαλίσει την καλή στερέωση και την υψηλού επιπέδου στεγανότητα στο νέο κούφωμα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε ανακαινίσεις κτιρίων που κατοικούνται όσο και σε αναπαλαιώσεις ακατοίκητων κτιρίων. Συγκεκριμένα, τα πλέον συνηθισμένα στάδια στην ολική αντικατάσταση κουφωμάτων ξεκινούν από την αφαίρεση του παλαιού κουφώματος. Δηλαδή αφαιρούμαι την κάσα, τα φύλλα και όλες τις υποστηρικτικές λάμες (τζινέτια). Στην συνέχεια είναι το στάδιο όπου γίνεται η τοποθέτηση της ψευτόκασας. Δηλαδή, δημιουργούμε την κατάλληλη στήριξη στον τοίχο καθώς και την μόνωση των αρμών. Στο επόμενο  στάδιο πραγματοποιείται η τοποθέτηση της κάσας με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες όπως η στερέωση, η ευθυγράμμιση και κατακόρυφη στάθμιση καθώς και η μόνωσης της απέναντι στον αέρα και στο νερό. Το επόμενο βήμα περιέχει την εγκατάσταση των φύλλων με τα τζάμια και διενεργείται επιθεώρηση της κίνησης και του κλεισίματος των φύλλων. Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της ολικής αντικατάστασης κουφωμάτων  διεξάγεται ο καθαρισμός της κάσας και πραγματοποιείται ο έλεγχος των νεροσταλακτών. Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ολική αντικατάσταση κουφωμάτων είναι τα ακόλουθα :

  • Τα νέα κουφώματα έχουν μικρότερο πάχος και άρα μεγαλύτερο άνοιγμα τζαμιών προσφέροντας έτσι περισσότερο φυσικό φωτισμό εντός του κτιρίου.
  • Η καινούργια διαθέσιμη τεχνολογία  με καινοτόμες βελτιώσεις επιτυγχάνει μείωση σε όλους τους σημαντικούς συντελεστές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και υδατοστεγανότητας παρέχοντας αποτελέσματα ανώτερου επιπέδου.
  • Υπάρχει πλέον ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων επιλογών σε προσφερόμενα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου που μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις της αγοράς.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση