adult-1868015_1920

Χρήσιμες ορολογίες για τα ενεργειακά κουφώματα

Η EPAL Α.Β.Ε.Ε πρωτοπόρος στην κατασκευή και πώληση ενεργειακών κουφωμάτων για περισσότερα από 30 χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της και του αγοραστικού κοινού. Ειδικότερα, θέλοντας να σας προσφέρουμε την ανώτερη ποιοτική υπεροχή και προσπαθώντας να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα παραθέσουμε στην παρακάτω ενότητα χρήσιμες και συχνές ορολογίες σχετικές με τα ξύλινα κουφώματα και τα κουφώματα αλουμινίου.

Θερμοδιακοπή

Τα Συστήματα Αλουμινίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1)ψυχρές σειρές (κρύο προφίλ) και 2)σειρές με θερμοδιακοπή. Θερμοδιακοπή ονομάζεται το τμήμα από πολυαμίδιο που τοποθετείται μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου του κουφώματος. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται μόνο στα κουφώματα αλουμινίου. Ειδικότερα, το αλουμίνιο θεωρείται ιδιαίτερα καλός αγωγός θερμότητας κάτι που έχει ως συνέπεια κάποιες φορές την εμφάνιση μικρού ποσοστού υδρατμών πάνω στο προφίλ αλουμινίου εξαιτίας της διαφορετικής θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, τα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή παρέχουν υψηλότερο επίπεδο θερμομόνωσης με αποτέλεσμα την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση λιγότερα έξοδα.

Γυαλί τύπου Float – Float Glass

Το γυαλί τύπου Float(γυαλί επίπλευσης) είναι ένα διαφανές γυαλί, τελείως επίπεδο. Η ονομασία “γυαλί επίπλευσης” πηγάζει από την τεχνική παραγωγής του συγκεκριμένου υλικού. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε για 1η φορά κατά την δεκαετία του 1950 στην Αγγλία από τον Sir Alastair Pilkington, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο της παραγωγής γυαλιού. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού είναι: άμμος από χαλαζία, ανθρακικό νάτριο, δολομίτης, ασβεστόλιθος και θειικό νάτριο. Ειδικότερα, η μέθοδος παραγωγής συναντάται στα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής γυαλιού στην Δυτική Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Ειδικότερα, το 90% της παγκόσμιας παραγωγής γυαλιού κατασκευάζεται με την μέθοδο της επίπλευσης. Το διαφανές γυαλί τύπου Float θεωρείται ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις που απαιτείται ανώτερος βαθμός διαφάνειας και υψηλή ορατότητα. Το συγκεκριμένο υλικό είναι άχρωμο στο μεγαλύτερο ποσοστό του και παρουσιάζει πράσινη ή πράσινο-μπλε απόχρωση στις άκρες του. Επιπλέον, κοιτώντας μέσα από το γυαλί τύπου Float και όσο το πάχος του υλικού αυξάνεται, η προαναφερθείσα απόχρωση γίνεται περισσότερο έντονη και η διαπερατότητα του φωτός ελαττώνεται.

Υαλοπίνακες Low-E

Το γυαλί τύπου Low-Ε ( γυαλί χαμηλής θερμικής εκπομπής ή γυαλί Low-E όπως αναφέρεται συνήθως) είναι ένα διαφανές γυαλί το οποίο διαθέτει μία μικροσκοπικά λεπτή επίστρωση από οξείδιο μετάλλου. Η επίστρωση αυτή επιτρέπει στην θερμότητα και στο φώς του ηλίου να εισέλθουν μέσω του γυαλιού στο κτίριο αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει την θερμότητα να φύγει από το δωμάτιο μειώνοντας σημαντικά την απώλεια θερμότητας . Η υάλωση τύπου Low-E μπορεί να υπερδιπλασιάσει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου σε σύγκριση με ένα διπλό υαλοπίνακα χωρίς επίστρωση Low-E. Ο συγκεκριμένος τύπος υάλωσης θεωρείται επιβεβλημένος για κτίρια ή κατοικίες που διαθέτουν μεγάλη αναλογία σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες. Με την χρήση της υάλωσης Low-E κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου η θερμότητα παραμένει εντός του κτιρίου ενώ κατά τους θερινούς μήνες η εξωτερική θερμότητα αποτρέπεται από το να εισέλθει στο κτίριο.

Συντελεστής U – U value

Η τιμή U χρησιμοποιείται για να μετρούμε την απώλεια θερμότητας σε οποιοδήποτε κτιριακό στοιχείο όπως το πάτωμα, η οροφή ή οι τοίχοι. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα γενικός δείκτης μέτρησης της θερμικής μεταφοράς, δηλαδή πόσο καλά μεταφέρεται θερμότητα μέσα σε ένα κτίριο. Ειδικότερα, όσο υψηλότερη είναι η τιμή U τόσο επιδεινώνεται η θερμική απόδοση του κτιρίου. Μια χαμηλή τιμή U υποδεικνύει υψηλά επίπεδα μόνωσης. Η τιμή U θεωρείται ένας ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης πρόβλεψης της συνολικής συμπεριφοράς μια κτιριακής εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται η γνώση για τις ιδιότητες κάθε υλικού ξεχωριστά.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του παραθύρου UW

Ως Uw ονομάζουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας του παραθύρου συνολικά. Δηλαδή του υαλοπίνακα και του προφίλ αλουμινίου συνολικά. Ο Uw αναφέρεται στο ποσό της θερμότητας (Watt) ανά μονάδα χρόνου που διαπερνά ένα κούφωμα επιφάνειας 1 m2 με την διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις δύο επιφάνειες είναι 1 βαθμός Κ ή 1oC.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Uf (Frame)

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ή συντελεστής θερμοπερατότητας Uf καταγράφει την θερμότητα ανά μονάδα χρόνου που διαπερνά ένα κούφωμα, επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, όταν η θερμοκρασία της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας του κουφώματος διαφέρει κατά 1 βαθμό Κελσίου (10 C).
Το κούφωμα αλουμινίου αποτελείται από το προφίλ αλουμινίου και τον υαλοπίνακα (τζάμι). Αυτά τα 2 δομικά υλικά διαθέτουν διαφορετική θερμομόνωση άρα και διαφορετική θερμοπερατότητα οπότε και διαφορετικούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας κατ’ επέκταση. Ως Uf (U Frame) ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας που αναφέρεται στο προφίλ αλουμινίου (πλαίσιο) και ως Ug (U Glass) ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υαλοπίνακα (τζάμι). Βέβαια, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως για να υπολογίσουμε την θερμική αγωγιμότητα ενός κουφώματος με την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια θα χρειαστεί να υπολογίσουμε τον Uw. Ειδικότερα, ως Uw ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του παραθύρου (U Window) και αναφέρεται στο κούφωμα συνολικά καθώς το προφίλ του κουφώματος και ο υαλοπίνακας έχουν τις περισσότερες φορές διαφορετικές διαστάσεις και άρα καταλαμβάνουν διαφορετικές επιφάνειες.

Υδατοστεγανότητα Κουφωμάτων

Ο όρος υδατοστεγανότητα αναφέρεται ουσιαστικά στην στεγάνωση που επιτυγχάνεται στο κούφωμα απέναντι στο νερό. Ειδικότερα, η υδατοστεγανότητα μας πληροφορεί σχετικά με το ανώτερο επίπεδο πίεσης από το οποίο το κούφωμα χάνει την στεγανοποίηση και το νερό εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Αεροδιαπερατότητα Κουφωμάτων

Η Αεροδιαπερατότητα αποτελεί μία μονάδα μέτρησης της στεγάνωσης του κουφώματος από τον αέρα. Ειδικότερα, αναφέρεται στην κίνηση του αέρα από το κούφωμα όταν είναι κλειστό σε σχέση με την πίεση που ασκεί ο αέρας στο κούφωμα.

Οπτική διαπερατότητα ή LT (Light Transmittance)

Ο δείκτης Οπτικής Διαπερατότητας ή LT (Light Transmittance) παρουσιάζει το ποσοστό του ορατού φάσματος της φωτεινής ακτινοβολίας που διέρχεται μέσα από τον υαλοπίνακα του κουφώματος. Ως ιδανικό θεωρείται ένα ποσοστό από 60% έως 80% και άρα η επιδίωξη μας είναι να επιτύχουμε υψηλές τιμές για τον συγκεκριμένο δείκτη ώστε να έχουμε ελάχιστες απαιτήσεις σε τεχνητό φωτισμό και λιγότερα έξοδα.

Συντελεστής Κέρδους ηλιακής θερμότητας Solar Factor G

Ο Συντελεστής Κέρδους ηλιακής θερμότητας ή g-value χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη για να καταμετρά το ποσοστό της θερμότητας που διαπερνά το γυαλί. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συντελεστή τόσο υψηλότερη είναι η ηλιακή προστασία και επομένως επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση του υαλοπίνακα ηλιακής προστασίας.

Ψευτόκασα

Ψευτόκασα ονομάζουμε το υλικό που συνδέει το κούφωμα με τον τοίχο εξασφαλίζοντας μας την σωστή ευθυγράμμιση του πλαισίου και την κατάλληλη τοποθέτηση του κουφώματος επιτυγχάνοντας το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας. Η ψευτόκασα αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο σε σχήμα Π, απαραίτητα κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πάχος μεγαλύτερο των 1,2 mm.

Ανοιγόμενα – Ανακλινόμενα

Με την μέθοδο της ανάκλισης το φύλλο έχει την δυνατότητα να ανοίγει από το πάνω μέρος της κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τον αναγκαίο αερισμό του δωματίου και παράλληλα εξοικονομούμε χώρο καθώς δεν χρειάζεται να μετακινήσουμε το φύλλο του κουφώματος. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος μηχανισμός προσφέρει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας ακόμα και όταν το φύλλο του κουφώματος βρίσκεται σε θέση ανάκλισης καθώς θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολο να ανοιχθεί.

Συρόμενα – Ανασηκωνόμενα

Ως Συρόμενο – Ανασηκωνόμενο ονομάζουμε το κούφωμα που διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς κύλισης με τους οποίους το κούφωμα αρχικά ανασηκώνεται και στην συνέχεια κυλίεται πάνω στον ανοξείδωτο οδηγό. Με την χρήση του συγκεκριμένου μηχανισμού κύλισης για τα συρόμενα κουφώματα επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά λάστιχα μόνωσης από TPE και όχι τα συμβατικά βουρτσάκια.

Ελαστικό στεγάνωσης TPE

Το λάστιχο TPE που αρκετές φορές αναφέρεται ως θερμοπλαστικό λάστιχο και ανήκει στην κατηγορία των συμπολυμερών ή είναι ένα φυσικό μείγμα πολυμερών (συνήθως από πλαστικό και λάστιχο) το οποίο αποτελείται από υλικά με θερμοπλαστικές και ελαστομερείς ιδιότητες. Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή διαθέτουν τα πλεονεκτήματα τόσο των πλαστικών όσο και των ελαστικών υλικών. Για να χαρακτηριστεί ένα υλικό ως θερμοπλαστικό ελαστομερές θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να έχει την δυνατότητα της επέκτασης για να μετριάσει την επιμήκυνση αλλά ταυτόχρονα με την διακοπή της μηχανικής καταπόνησης να έχει την δυνατότητα να επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα. Επίσης, να έχει την δυνατότητα επεξεργασίας ως τήγμα σε αυξημένη θερμοκρασία και τέλος να μην εμφανίζει σημαντικές παραμορφώσεις εξαιτίας της μηχανικής καταπόνησης.

Πυριτικά – Desiccants

Το πυριτικό είναι μία εξαιρετικά πορώδης κρυσταλλική ουσία που χρησιμοποιείται για να απορροφήσει την υγρασία που εντοπίζεται στον αέρα του μονωμένου χώρου που υπάρχει μεταξύ των υαλοπινάκων. Ουσιαστικά εμποδίζει την δημιουργία υγρασίας μεταξύ των υαλοπινάκων. Τα πυριτικά υλικά επηρεάζουν τον βαθμό ξηρότητας οποιουδήποτε περιβάλλοντος μειώνοντας τα επίπεδα υγρασίας του αέρα και έχουν την ιδιότητα να απορροφούν εύκολα την υγρασία ή το νερό από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Συναντώνται σε διάφορες μορφές και χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων, στην φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία συσκευασίας, βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και σε πολλές μεταποιητικές βιομηχανίες. Ένα παράδειγμα χρήσης των πυριτικών στην βιομηχανία αλουμινίου είναι στο στάδιο της παρασκευή παραθύρων. Συγκεκριμένα, η μόνωση που χρησιμοποιείται αποτελείται από πυριτικά, όπου σφαιροειδή σωματίδια τοποθετούνται στο διάκενο που βρίσκεται μεταξύ των υαλοπινάκων. Μία ακόμα χρήση των πυριτικών συναντάται στα συστήματα κλιματισμού, όπου τοποθετούνται στο ψυκτικό τμήμα για να συμβάλλουν στην επιτυχημένη διατήρηση της θερμοκρασίας. Τα πυριτικά είναι ευρέως διαδεδομένα και στην βιομηχανία τροφίμων, όπου χρησιμοποιούνται στα διάφορα κοντέινερ μεταφοράς ώστε να περιορίσουν την υγρασία.

Ελαστικό Butyl PIB

Το λάστιχο Butyl είναι ένα συνθετικό ελαστικό και συγκεκριμένα ένα συμπολυμερές ισοβουτυλενίου με ισοπρένιο. Το Πολυϊσοβουτυλένιο, γνωστό και ως “PIB”, είναι ένα ομοπολυμερές ισοβουτυλενίου πάνω στο οποίο βασίζεται το λάστιχο Butyl. Το λάστιχο Butyl παράγεται με πολυμερισμό του ισοβουτυλενίου σε ποσοστό 98% και του ισοπρενίου σε ποσοστό 2%. Το συνθετικό ελαστικό Butyl είναι αδιαπέραστο στον αέρα και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται αεροστεγές ελαστικό. Ειδικότερα, βρίσκει εφαρμογή στην παραγωγή βιομηχανικών κολλών, χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εφαρμογές, χημικών ενώσεων για την κατασκευή οπτικών ινών, στην παραγωγή αθλητικού εξοπλισμού, σε χημικές κόλλες και στεγανωτικά υλικά, σε ηλεκτρικά μονωτικά υγρά και λιπαντικά μηχανής, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών. Η κορυφαία και πλέον σημαντική εφαρμογή του ελαστικού Butyl είναι η παραγωγή αεροθαλάμου για ελαστικά (σαμπρέλα), η οποία κατέχει σημαντικό ποσοστό του μεριδίου της συγκεκριμένης αγοράς μέχρι και σήμερα.

Αέριο Αργό – Argon Gas

Το Αργό (Argon) είναι χημικό στοιχείο με σύμβολο Ar και ατομικό αριθμό 18. Βρίσκεται στην ομάδα 18 του περιοδικού πίνακα και χαρακτηρίζεται ως ευγενές αέριο. Το Αργό είναι το τρίτο σε αφθονία αέριο στην ατμόσφαιρα της γης σε ποσοστό 0.934%. Ειδικότερα, είναι το ευγενές αέριο με την μεγαλύτερη αφθονία στον φλοιό της γης, καταλαμβάνοντας το 0.00015% του φλοιού της γης. Σχεδόν το σύνολο του Αργού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι το ραδιενεργό Αργο-40, το οποίο προέρχεται από την καύση του στοιχείου Κάλιο-40 στον φλοιό της γης. Επίσης, το Αργό-36 είναι το πλέον κοινό ισότοπο Αργού στο σύμπαν, καθώς είναι το πιο σύνηθες ισότοπο Αργού που παράγεται από τις αστρικές εκρήξεις Σουπερνόβα. Το αέριο Αργό παράγεται στην βιομηχανία με την κλασματική απόσταξη ρευστοποιημένου αέρα. Χρησιμοποιείται ευρέως ως αδρανές αέριο προστασίας σε συγκολλήσεις και άλλες βιομηχανικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε συνθήκες ακραίων και υψηλών θερμοκρασιών. Ειδικότερα, το αέριο χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικούς φούρνους από γραφίτη ώστε να εμποδίζει την πυράκτωση του συγκεκριμένου υλικού.

_MG_6309

Κουφώματα EPAL: Δυναμική είσοδος στην αγορά του Καναδά

Μια εταιρία στην προσπάθεια της να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται στο σύγχρονο οικονομικό και εταιρικό περιβάλλον είναι υποχρεωμένη να αναπτύσσει συνέργειες σε βιομηχανικό και εμπορικό επίπεδο, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και δεσμούς συνεργασίας μεταξύ εγχώριων και διεθνών επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν χρήσιμο οδηγό επιβίωσης στο σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με έντονο πνεύμα εξωστρέφειας και υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας η εταιρία μας “EPAL ABEE” εγκαινιάζει την συνεργασία της με τον νέο συνεργάτη για την χώρα του Καναδά, κύριο Φίλιππο Κυρίτση. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας για την είσοδο στην αγορά του Καναδά, η EPAL ABEE πήρε μέρος, με την κατασκευή περιπτέρου, στην ετήσια έκθεση “National Home Show” στην πόλη του Τορόντο.

Η έκθεση “National Home Show” είναι διάρκειας 10 ημερών (από τις 10 Μαρτίου έως τις 19 Μαρτίου) και διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο “ Enercare Centre” στην πόλη του Τορόντο. Διοργανώνεται από τον “BILD (Building Industry & Land Development Association)”, τον σύνδεσμο Βιομηχανιών κατασκευής και ανάπτυξης χωροταξικού σχεδίου. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι μία από τις μεγαλύτερες στον Καναδά και περιλαμβάνει εταιρίες-εκθέτες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διακόσμησης, της κατασκευής, εξοικονόμησης ενέργειας, οικιακών και εμπορικών κτιρίων και ειδών υγιεινής.

IMG_4917

_MG_6311

_MG_6290

_MG_6291

_MG_6292

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ο όρος ενεργειακή αναβάθμιση αφορά το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών και πράξεων που έχουν ως στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου στον τομέα της θέρμανσης και στον τομέα της ψύξης.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Οι μεταφορές μαζί με τα κτίρια αποτελούν τους τομείς με την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην χώρα. Ειδικότερα, τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τομέας παρουσίασε κατά την περίοδο 2000-2005 αύξηση κατά 24% , η οποία είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
Ως κύριες αιτίες της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης των ελληνικών κτιρίων θεωρούνται η παλαιότητα και η μη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών εξαιτίας της μη υιοθέτησης σχετικής νομοθεσίας. Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Ελλιπής ή ανεπαρκής συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού που συντελεί σε χαμηλή απόδοση.
  • Κουφώματα παλαιάς και ξεπερασμένης τεχνολογίας (αφορά τα πλαίσια και τους μονούς υαλοπίνακες).
  • Ανεπαρκής αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού της χώρας.
  • Ελλιπής ή ανεπαρκής ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεων των κτιρίων.
  • Ολική ή μερική έλλειψη θερμομόνωσης.

Μία πτυχή που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Ειδικότερα, η ανεπαρκής ενημέρωση που έχουν οι ένοικοι σχετικά με την συνετή χρήση και διαχείριση της ενέργειας επιφέρει συμπεριφορές σπατάλης όπως η αμέλεια συντήρησης του συστήματος θέρμανσης, η χρησιμοποίηση συσκευών με χαμηλή απόδοση και η εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού χωρίς την κατάρτιση μελέτης.
Με γνώμονα την υπάρχουσα κατάσταση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανεώνει και ολοκληρώνει το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο οικονομικών κινήτρων ώστε να εκτελεστούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε οικιακά κτίρια μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης είναι:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής.
Έχει διαπιστωθεί πως οι τομείς της θέρμανσης και της ψύξης καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία. Καθώς οι κολώνες, τα τοιχία και οι τοίχοι αποτελούν τα κύρια δομικά στοιχεία ενός κτιρίου, η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη θερμομόνωση αποτελεί τα κυριότερο σημείο για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Γεγονός που αναδεικνύει την μεγάλη σημασία της θερμομόνωσης σε οποιοδήποτε κτίριο. Ειδικότερα, η επιλογή και τοποθέτηση ολοκληρωμένων θερμομονωτικών εφαρμογών στο κέλυφος του κτιρίου θεωρείται η πλέον ολοκληρωμένη και επιτυχής επιλογή για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Με την αποτελεσματική εγκατάσταση και χρήση της θερμομόνωσης μειώνουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου σε ποσοστό που αγγίζει το 55% των ενεργειακών απαιτήσεων.
Όσον αφορά την θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου θεωρείται ως μια υψηλά αποδοτική παρέμβαση για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Το δωμάτιο θεωρείται ιδιαίτερα ευπαθές κομμάτι σε μία κτιριακή εγκατάσταση καθώς είναι εκτεθειμένο σε χιόνι, βροχή, ηλιακό φώς και ανέμους. Οι διαθέσιμες θερμομονωτικές επιλογές έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες για ψύξη και θέρμανση σε μεγάλο βαθμό ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τους ενοίκους από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες αντίστοιχα σε όλη την διάρκεια του έτους. Ακόμα η πλήρης θερμομόνωση και στεγανοποίηση της οροφής προστατεύει από την διάβρωση που προκαλείται εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών.

2. Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
Ακόμα μία παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου είναι η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων παλαιάς τεχνολογίας. Τα κουφώματα αυτά είναι εξοπλισμένα με μονούς υαλοπίνακες και παρουσιάζουν χαμηλού επιπέδου αεροστεγανότητα σε αντίθεση με τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα που διαθέτουν πιστοποιημένες ιδιότητες. Ακόμα, η αντικατάσταση των κουφωμάτων παλαιού τύπου με κουφώματα νέου τύπου που διαθέτουν θερμομονωτικό πλαίσιο και διπλούς υαλοπίνακες επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που μπορεί να αγγίξει το 25% και παράλληλα εξασφαλίζουν αισθητή βελτίωση της θερμικής άνεσης σε όλη την διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, μειώνει την αίσθηση της υπερθέρμανσης του χώρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εξαλείφει το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι για την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας από τη αντικατάσταση κουφωμάτων πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα τεχνικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, το είδος χρήσης του κτιρίου καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Άλλη μια αποτελεσματική παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίριο είναι η αντικατάσταση των θερμικών συστημάτων σε κεντρικό ή αυτόνομο επίπεδο. Τα ενεργειακά συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας σε σχέση με τα ενεργειακά συστήματα τελευταίας γενιάς. Κρίνεται επιβεβλημένη, η αντικατάσταση τους με σύγχρονα συστήματα που έχουν πιστοποιημένες ιδιότητες βάσει μελέτης μηχανικού που θα εξασφαλίζει την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Παθητικό Κτίριο – Passive house

Θέλοντας να ενημερώσουμε τους πελάτες μας και το καταναλωτικό κοινό σχετικά με νέες κατασκευαστικές τάσεις στον τομέα των ενεργειακών κτιρίων παραθέτουμε πληροφορίες και πρότυπα δόμησης των Παθητικών σπιτιών (Passive houses).

Παθητικό Κτίριο – Μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία

Ως παθητικό κτίριο χαρακτηρίζεται το κτίριο όπου η εσωτερική θερμική άνεση (ISO 7730) πραγματοποιείται αποκλειστικά με προθέρμανση ή πρόψυξη ποσότητας νωπού αέρα, η οποία είναι απαραίτητη ( σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1946) για την κατάλληλη εσωτερική ατμόσφαιρα χωρίς την χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα.
Το Παθητικό κτίριο ή Passive House στα αγγλικά, αποτελεί ουσιαστικά έναν πρότυπο τρόπο δόμησης κτιρίων που προσφέρει άνεση, λιγότερα έξοδα, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα από ένα συμβατικό κτίριο. Ειδικότερα, το Παθητικό Κτίριο δεν αποτελεί συμπληρωματικό του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αλλά ούτε και ένα εμπορικό σήμα. Χαρακτηρίζεται ως μία ξεχωριστή κατασκευαστική φιλοσοφία που έχει ως στόχο να μας παρουσιάσει μία εναλλακτική επιλογή σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων.

Με την επίτευξη των προτύπων για τα Παθητικά Σπίτια, τα κτίρια έχουν την δυνατότητα να απαλλαγούν από συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Αν και αυτός είναι βασικός στόχος των προτύπων για τα Παθητικά Σπίτια, θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη κάποια μορφή θέρμανσης. Μάλιστα, η πλειονότητα των Παθητικών κτιρίων θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μια συμπληρωματική πηγή θέρμανσης χώρου.
Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως Παθητικό Σπίτι (Passive House) πρέπει να πληρεί τα παρακάτω πρότυπα:

  • Το κτίριο πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να χρειάζεται ετήσια ζήτηση για θέρμανση και ψύξη που έχει υπολογιστεί με το Υπολογιστικό Πακέτο Παθητικών Σπιτιών που να μην ξεπερνά τα 15 kWh/m2 (4,755 BTU/sq ft; 5.017 MJ/sq ft) ανά έτος σε ενέργεια θέρμανσης και ψύξης ή να έχει σχεδιαστεί με ανώτερο όριο θέρμανσης των 10 W/m2 (1.2 hp/1000 sq ft).
  • Συνολική κατανάλωση κύριας ενέργειας (ενεργειακή πηγή για ηλεκτροδότηση) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 kWh/m2 (38,040 BTU/sq ft; 40.13 MJ/sq ft) ανά έτος.
  • Το κτίριο επιτρέπεται να διαρρέει μέγιστη ποσότητα αέρα ίση με 0,6 φορές τον όγκο του κτιρίου ανά ώρα (n50 ≤ 0.6 / ώρα) στις 50 Pa (0.0073 psi) σύμφωνα με δοκιμές αεροστεγανότητας που έχουν διεξαχθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός Παθητικών κτιρίων στα τέλη του 2008 ήταν 15.000 – 20.000 χιλιάδες κτίρια παγκοσμίως. Από τον Αύγουστο του 2010 τα εγκεκριμένα Παθητικά κτίρια στην Ευρώπη ξεπερνούν τις 25.000, ενώ στις Η.Π.Α. δεν ξεπερνούσαν τα 13 κτίρια. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία Παθητικών κτιρίων έχει κατασκευαστεί σε γερμανόφωνα κράτη και στις Σκανδιναβικές χώρες.

 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house

 

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – 2016

Ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας Μιχ. Βερροιόπουλος αποκαλύπτει τι σχεδιάζεται για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Τους βασικούς πυλώνες του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ανέλυσε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος κατά την παρουσίαση του στο συνέδριο Athens Energy Forum 2016. Ο κύριος Βερροιόπουλος ανέφερε πως έχουν εξασφαλιστεί περίπου 375 εκατομμύρια ευρώ για το νέο πρόγραμμα ενώ παράλληλα επεσήμανε πως οι όροι του προγράμματος είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν ώστε να εντάσσονται στο πρόγραμμα πολίτες που δεν διαθέτουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους καθώς και οι κατοικίες που προϋποθέτουν υψηλά χρηματικά ποσά για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και χαρακτηρίζονται ως «ενεργοβόρες». Ακόμα ανέφερε πως το στοίχημα του Υπουργείου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας να αποτελέσει στην πράξη έναν αναπτυξιακό πυλώνα και πως χρειάζεται το Υπουργείο να εστιάσει στη συνέχιση των καλών πρακτικών έχουν που υλοποιηθεί στο παρελθόν με παράλληλη ανάδειξη και διάχυση της εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς.

Επιπρόσθετα, ανέφερε πως το καινούργιο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» θα στοχεύει στην αποφυγή της εισαγωγής προϊόντων χωρίς πιστοποίηση, των υπερτιμολογήσεων και την πάταξη της μαύρης εργασίας. Ακόμα, δήλωσε πως θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το νέο πρόγραμμα να κινείται στην λογική της διαφάνειας και της ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, τόνισε πως ο οδηγός για το νέο πρόγραμμα θα είναι εναρμονισμένος με τις νέες διαδικασίες και τα κριτήρια καθώς και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την περίοδο 2014-2020.

Λίγα λόγια τον ΚΕΝΑΚ

Όσον αφορά τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) o κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος δήλωσε, ότι αποτελεί το υποχρεωτικό νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην χώρα μας. Στην προσπάθεια αναθεώρησης και αναβάθμισης του ΚΕΝΑΚ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον επανακαθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων και συγκεκριμένα στον καθορισμό των χαρακτηριστικών των κτιρίων που παρουσιάζουν σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. (Νearly Zero Energy Efficiency Buildings – nZEB). Ακόμα, από 1.1.2021, κάθε καινούργιο κτίριο που κατασκευάζεται θα πρέπει να έχει σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση ενώ παράλληλα τα καινούργια κτίρια που στεγάζουν κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένα να τηρούν την συγκεκριμένη απαίτηση από 1.1.2019. Επιπλέον, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση που στοχεύει στην καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου που θα αναβαθμίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα έχοντας συγκεκριμένους στόχους, κανόνες και μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όσους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με την αξιοποίηση κάθε τρόπου εξοικονόμησης ενέργειας.

Με το συγκεκριμένο νόμο και με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» τίθεται συγκεκριμένος εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας, όπου με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της οικονομίας, το 2020 η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας πρέπει να είναι 18,4 Mtoe. Δηλαδή, με μια σειρά από οικονομικά αποδοτικά μέτρα και δράσεις, πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωσή μας, χωρίς όμως να μειώσουμε το επίπεδο διαβίωσής μας. Ο στόχος του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» δηλαδή δεν είναι η αναστολή της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά ο τερματισμός της ενεργειακής κατασπατάλησης.

Πηγή αρχικού άρθρου: www.alunet.gr