adult-1868015_1920

Χρήσιμες ορολογίες για τα ενεργειακά κουφώματα

Η EPAL Α.Β.Ε.Ε πρωτοπόρος στην κατασκευή και πώληση ενεργειακών κουφωμάτων για περισσότερα από 30 χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της και του αγοραστικού κοινού. Ειδικότερα, θέλοντας να σας προσφέρουμε την ανώτερη ποιοτική υπεροχή και προσπαθώντας να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα παραθέσουμε στην παρακάτω ενότητα χρήσιμες και συχνές ορολογίες σχετικές με τα ξύλινα κουφώματα και τα κουφώματα αλουμινίου.

Θερμοδιακοπή

Τα Συστήματα Αλουμινίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1)ψυχρές σειρές (κρύο προφίλ) και 2)σειρές με θερμοδιακοπή. Θερμοδιακοπή ονομάζεται το τμήμα από πολυαμίδιο που τοποθετείται μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου του κουφώματος. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται μόνο στα κουφώματα αλουμινίου. Ειδικότερα, το αλουμίνιο θεωρείται ιδιαίτερα καλός αγωγός θερμότητας κάτι που έχει ως συνέπεια κάποιες φορές την εμφάνιση μικρού ποσοστού υδρατμών πάνω στο προφίλ αλουμινίου εξαιτίας της διαφορετικής θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, τα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή παρέχουν υψηλότερο επίπεδο θερμομόνωσης με αποτέλεσμα την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση λιγότερα έξοδα.

Γυαλί τύπου Float – Float Glass

Το γυαλί τύπου Float(γυαλί επίπλευσης) είναι ένα διαφανές γυαλί, τελείως επίπεδο. Η ονομασία “γυαλί επίπλευσης” πηγάζει από την τεχνική παραγωγής του συγκεκριμένου υλικού. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε για 1η φορά κατά την δεκαετία του 1950 στην Αγγλία από τον Sir Alastair Pilkington, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο της παραγωγής γυαλιού. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού είναι: άμμος από χαλαζία, ανθρακικό νάτριο, δολομίτης, ασβεστόλιθος και θειικό νάτριο. Ειδικότερα, η μέθοδος παραγωγής συναντάται στα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής γυαλιού στην Δυτική Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Ειδικότερα, το 90% της παγκόσμιας παραγωγής γυαλιού κατασκευάζεται με την μέθοδο της επίπλευσης. Το διαφανές γυαλί τύπου Float θεωρείται ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις που απαιτείται ανώτερος βαθμός διαφάνειας και υψηλή ορατότητα. Το συγκεκριμένο υλικό είναι άχρωμο στο μεγαλύτερο ποσοστό του και παρουσιάζει πράσινη ή πράσινο-μπλε απόχρωση στις άκρες του. Επιπλέον, κοιτώντας μέσα από το γυαλί τύπου Float και όσο το πάχος του υλικού αυξάνεται, η προαναφερθείσα απόχρωση γίνεται περισσότερο έντονη και η διαπερατότητα του φωτός ελαττώνεται.

Υαλοπίνακες Low-E

Το γυαλί τύπου Low-Ε ( γυαλί χαμηλής θερμικής εκπομπής ή γυαλί Low-E όπως αναφέρεται συνήθως) είναι ένα διαφανές γυαλί το οποίο διαθέτει μία μικροσκοπικά λεπτή επίστρωση από οξείδιο μετάλλου. Η επίστρωση αυτή επιτρέπει στην θερμότητα και στο φώς του ηλίου να εισέλθουν μέσω του γυαλιού στο κτίριο αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει την θερμότητα να φύγει από το δωμάτιο μειώνοντας σημαντικά την απώλεια θερμότητας . Η υάλωση τύπου Low-E μπορεί να υπερδιπλασιάσει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου σε σύγκριση με ένα διπλό υαλοπίνακα χωρίς επίστρωση Low-E. Ο συγκεκριμένος τύπος υάλωσης θεωρείται επιβεβλημένος για κτίρια ή κατοικίες που διαθέτουν μεγάλη αναλογία σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες. Με την χρήση της υάλωσης Low-E κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου η θερμότητα παραμένει εντός του κτιρίου ενώ κατά τους θερινούς μήνες η εξωτερική θερμότητα αποτρέπεται από το να εισέλθει στο κτίριο.

Συντελεστής U – U value

Η τιμή U χρησιμοποιείται για να μετρούμε την απώλεια θερμότητας σε οποιοδήποτε κτιριακό στοιχείο όπως το πάτωμα, η οροφή ή οι τοίχοι. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα γενικός δείκτης μέτρησης της θερμικής μεταφοράς, δηλαδή πόσο καλά μεταφέρεται θερμότητα μέσα σε ένα κτίριο. Ειδικότερα, όσο υψηλότερη είναι η τιμή U τόσο επιδεινώνεται η θερμική απόδοση του κτιρίου. Μια χαμηλή τιμή U υποδεικνύει υψηλά επίπεδα μόνωσης. Η τιμή U θεωρείται ένας ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης πρόβλεψης της συνολικής συμπεριφοράς μια κτιριακής εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται η γνώση για τις ιδιότητες κάθε υλικού ξεχωριστά.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του παραθύρου UW

Ως Uw ονομάζουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας του παραθύρου συνολικά. Δηλαδή του υαλοπίνακα και του προφίλ αλουμινίου συνολικά. Ο Uw αναφέρεται στο ποσό της θερμότητας (Watt) ανά μονάδα χρόνου που διαπερνά ένα κούφωμα επιφάνειας 1 m2 με την διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις δύο επιφάνειες είναι 1 βαθμός Κ ή 1oC.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Uf (Frame)

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ή συντελεστής θερμοπερατότητας Uf καταγράφει την θερμότητα ανά μονάδα χρόνου που διαπερνά ένα κούφωμα, επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, όταν η θερμοκρασία της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας του κουφώματος διαφέρει κατά 1 βαθμό Κελσίου (10 C).
Το κούφωμα αλουμινίου αποτελείται από το προφίλ αλουμινίου και τον υαλοπίνακα (τζάμι). Αυτά τα 2 δομικά υλικά διαθέτουν διαφορετική θερμομόνωση άρα και διαφορετική θερμοπερατότητα οπότε και διαφορετικούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας κατ’ επέκταση. Ως Uf (U Frame) ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας που αναφέρεται στο προφίλ αλουμινίου (πλαίσιο) και ως Ug (U Glass) ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υαλοπίνακα (τζάμι). Βέβαια, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως για να υπολογίσουμε την θερμική αγωγιμότητα ενός κουφώματος με την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια θα χρειαστεί να υπολογίσουμε τον Uw. Ειδικότερα, ως Uw ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του παραθύρου (U Window) και αναφέρεται στο κούφωμα συνολικά καθώς το προφίλ του κουφώματος και ο υαλοπίνακας έχουν τις περισσότερες φορές διαφορετικές διαστάσεις και άρα καταλαμβάνουν διαφορετικές επιφάνειες.

Υδατοστεγανότητα Κουφωμάτων

Ο όρος υδατοστεγανότητα αναφέρεται ουσιαστικά στην στεγάνωση που επιτυγχάνεται στο κούφωμα απέναντι στο νερό. Ειδικότερα, η υδατοστεγανότητα μας πληροφορεί σχετικά με το ανώτερο επίπεδο πίεσης από το οποίο το κούφωμα χάνει την στεγανοποίηση και το νερό εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Αεροδιαπερατότητα Κουφωμάτων

Η Αεροδιαπερατότητα αποτελεί μία μονάδα μέτρησης της στεγάνωσης του κουφώματος από τον αέρα. Ειδικότερα, αναφέρεται στην κίνηση του αέρα από το κούφωμα όταν είναι κλειστό σε σχέση με την πίεση που ασκεί ο αέρας στο κούφωμα.

Οπτική διαπερατότητα ή LT (Light Transmittance)

Ο δείκτης Οπτικής Διαπερατότητας ή LT (Light Transmittance) παρουσιάζει το ποσοστό του ορατού φάσματος της φωτεινής ακτινοβολίας που διέρχεται μέσα από τον υαλοπίνακα του κουφώματος. Ως ιδανικό θεωρείται ένα ποσοστό από 60% έως 80% και άρα η επιδίωξη μας είναι να επιτύχουμε υψηλές τιμές για τον συγκεκριμένο δείκτη ώστε να έχουμε ελάχιστες απαιτήσεις σε τεχνητό φωτισμό και λιγότερα έξοδα.

Συντελεστής Κέρδους ηλιακής θερμότητας Solar Factor G

Ο Συντελεστής Κέρδους ηλιακής θερμότητας ή g-value χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη για να καταμετρά το ποσοστό της θερμότητας που διαπερνά το γυαλί. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συντελεστή τόσο υψηλότερη είναι η ηλιακή προστασία και επομένως επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση του υαλοπίνακα ηλιακής προστασίας.

Ψευτόκασα

Ψευτόκασα ονομάζουμε το υλικό που συνδέει το κούφωμα με τον τοίχο εξασφαλίζοντας μας την σωστή ευθυγράμμιση του πλαισίου και την κατάλληλη τοποθέτηση του κουφώματος επιτυγχάνοντας το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας. Η ψευτόκασα αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο σε σχήμα Π, απαραίτητα κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πάχος μεγαλύτερο των 1,2 mm.

Ανοιγόμενα – Ανακλινόμενα

Με την μέθοδο της ανάκλισης το φύλλο έχει την δυνατότητα να ανοίγει από το πάνω μέρος της κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τον αναγκαίο αερισμό του δωματίου και παράλληλα εξοικονομούμε χώρο καθώς δεν χρειάζεται να μετακινήσουμε το φύλλο του κουφώματος. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος μηχανισμός προσφέρει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας ακόμα και όταν το φύλλο του κουφώματος βρίσκεται σε θέση ανάκλισης καθώς θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολο να ανοιχθεί.

Συρόμενα – Ανασηκωνόμενα

Ως Συρόμενο – Ανασηκωνόμενο ονομάζουμε το κούφωμα που διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς κύλισης με τους οποίους το κούφωμα αρχικά ανασηκώνεται και στην συνέχεια κυλίεται πάνω στον ανοξείδωτο οδηγό. Με την χρήση του συγκεκριμένου μηχανισμού κύλισης για τα συρόμενα κουφώματα επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά λάστιχα μόνωσης από TPE και όχι τα συμβατικά βουρτσάκια.

Ελαστικό στεγάνωσης TPE

Το λάστιχο TPE που αρκετές φορές αναφέρεται ως θερμοπλαστικό λάστιχο και ανήκει στην κατηγορία των συμπολυμερών ή είναι ένα φυσικό μείγμα πολυμερών (συνήθως από πλαστικό και λάστιχο) το οποίο αποτελείται από υλικά με θερμοπλαστικές και ελαστομερείς ιδιότητες. Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή διαθέτουν τα πλεονεκτήματα τόσο των πλαστικών όσο και των ελαστικών υλικών. Για να χαρακτηριστεί ένα υλικό ως θερμοπλαστικό ελαστομερές θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να έχει την δυνατότητα της επέκτασης για να μετριάσει την επιμήκυνση αλλά ταυτόχρονα με την διακοπή της μηχανικής καταπόνησης να έχει την δυνατότητα να επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα. Επίσης, να έχει την δυνατότητα επεξεργασίας ως τήγμα σε αυξημένη θερμοκρασία και τέλος να μην εμφανίζει σημαντικές παραμορφώσεις εξαιτίας της μηχανικής καταπόνησης.

Πυριτικά – Desiccants

Το πυριτικό είναι μία εξαιρετικά πορώδης κρυσταλλική ουσία που χρησιμοποιείται για να απορροφήσει την υγρασία που εντοπίζεται στον αέρα του μονωμένου χώρου που υπάρχει μεταξύ των υαλοπινάκων. Ουσιαστικά εμποδίζει την δημιουργία υγρασίας μεταξύ των υαλοπινάκων. Τα πυριτικά υλικά επηρεάζουν τον βαθμό ξηρότητας οποιουδήποτε περιβάλλοντος μειώνοντας τα επίπεδα υγρασίας του αέρα και έχουν την ιδιότητα να απορροφούν εύκολα την υγρασία ή το νερό από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Συναντώνται σε διάφορες μορφές και χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων, στην φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία συσκευασίας, βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και σε πολλές μεταποιητικές βιομηχανίες. Ένα παράδειγμα χρήσης των πυριτικών στην βιομηχανία αλουμινίου είναι στο στάδιο της παρασκευή παραθύρων. Συγκεκριμένα, η μόνωση που χρησιμοποιείται αποτελείται από πυριτικά, όπου σφαιροειδή σωματίδια τοποθετούνται στο διάκενο που βρίσκεται μεταξύ των υαλοπινάκων. Μία ακόμα χρήση των πυριτικών συναντάται στα συστήματα κλιματισμού, όπου τοποθετούνται στο ψυκτικό τμήμα για να συμβάλλουν στην επιτυχημένη διατήρηση της θερμοκρασίας. Τα πυριτικά είναι ευρέως διαδεδομένα και στην βιομηχανία τροφίμων, όπου χρησιμοποιούνται στα διάφορα κοντέινερ μεταφοράς ώστε να περιορίσουν την υγρασία.

Ελαστικό Butyl PIB

Το λάστιχο Butyl είναι ένα συνθετικό ελαστικό και συγκεκριμένα ένα συμπολυμερές ισοβουτυλενίου με ισοπρένιο. Το Πολυϊσοβουτυλένιο, γνωστό και ως “PIB”, είναι ένα ομοπολυμερές ισοβουτυλενίου πάνω στο οποίο βασίζεται το λάστιχο Butyl. Το λάστιχο Butyl παράγεται με πολυμερισμό του ισοβουτυλενίου σε ποσοστό 98% και του ισοπρενίου σε ποσοστό 2%. Το συνθετικό ελαστικό Butyl είναι αδιαπέραστο στον αέρα και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται αεροστεγές ελαστικό. Ειδικότερα, βρίσκει εφαρμογή στην παραγωγή βιομηχανικών κολλών, χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εφαρμογές, χημικών ενώσεων για την κατασκευή οπτικών ινών, στην παραγωγή αθλητικού εξοπλισμού, σε χημικές κόλλες και στεγανωτικά υλικά, σε ηλεκτρικά μονωτικά υγρά και λιπαντικά μηχανής, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών. Η κορυφαία και πλέον σημαντική εφαρμογή του ελαστικού Butyl είναι η παραγωγή αεροθαλάμου για ελαστικά (σαμπρέλα), η οποία κατέχει σημαντικό ποσοστό του μεριδίου της συγκεκριμένης αγοράς μέχρι και σήμερα.

Αέριο Αργό – Argon Gas

Το Αργό (Argon) είναι χημικό στοιχείο με σύμβολο Ar και ατομικό αριθμό 18. Βρίσκεται στην ομάδα 18 του περιοδικού πίνακα και χαρακτηρίζεται ως ευγενές αέριο. Το Αργό είναι το τρίτο σε αφθονία αέριο στην ατμόσφαιρα της γης σε ποσοστό 0.934%. Ειδικότερα, είναι το ευγενές αέριο με την μεγαλύτερη αφθονία στον φλοιό της γης, καταλαμβάνοντας το 0.00015% του φλοιού της γης. Σχεδόν το σύνολο του Αργού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι το ραδιενεργό Αργο-40, το οποίο προέρχεται από την καύση του στοιχείου Κάλιο-40 στον φλοιό της γης. Επίσης, το Αργό-36 είναι το πλέον κοινό ισότοπο Αργού στο σύμπαν, καθώς είναι το πιο σύνηθες ισότοπο Αργού που παράγεται από τις αστρικές εκρήξεις Σουπερνόβα. Το αέριο Αργό παράγεται στην βιομηχανία με την κλασματική απόσταξη ρευστοποιημένου αέρα. Χρησιμοποιείται ευρέως ως αδρανές αέριο προστασίας σε συγκολλήσεις και άλλες βιομηχανικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε συνθήκες ακραίων και υψηλών θερμοκρασιών. Ειδικότερα, το αέριο χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικούς φούρνους από γραφίτη ώστε να εμποδίζει την πυράκτωση του συγκεκριμένου υλικού.

glass-facade-817732_1280

Καθαρισμός και Συντήρηση κουφωμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, της έρευνας αγοράς και της επιλογής του ενδεδειγμένου κουφώματος για την κατοικία σας, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στους τρόπους και τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίσετε την μέγιστη δυνατή χρηστικότητα των κουφωμάτων. Μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους ώστε να αποκομίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη είναι η αποτελεσματική και κατάλληλη συντήρηση των κουφωμάτων. Με την εύστοχη συντήρηση του εξοπλισμού μπορούμε να επιτύχουμε την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των κουφωμάτων. Στην παρακάτω ενότητα θα σας παρουσιάσουμε τρόπους και συμβουλές που θα συμβάλλουν στην διατήρηση των κουφωμάτων στην βέλτιστη δυνατή κατάσταση με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και υψηλά επίπεδα αντοχής στην χρήση και την μηχανική καταπόνηση.

Καθαρισμός κουφωμάτων αλουμινίου

Τα κουφώματα αλουμινίου της ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε διακρίνονται για την άψογη αισθητική στον σχεδιασμό τους και εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας σε θερμική και ηχητική μόνωση, σε ασφάλεια και σε τέλεια λειτουργικότητα που βασίζονται στα άριστα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Για να εξασφαλίσουμε την απαράμιλλη αισθητική και την υψηλού επιπέδου λειτουργία προτείνουμε σε όλους τους πελάτες μας να ακολουθούν τις ακόλουθες οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού: Πάντα με την προϋπόθεση ο καθαρισμός να πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων είναι ψυχρή χωρίς να έχει εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Ειδικότερα, καθαρίζετε τα προφίλ των κουφωμάτων αλουμινίου με μαλακό σφουγγάρι και στην συνέχεια σκουπίζετε την συγκεκριμένη επιφάνεια με ένα στεγνό μαλακό πανί. Για ιδανικό αποτέλεσμα επιλέξτε κάποιο από τα ειδικά προϊόντα καθαρισμού που κυκλοφορούν στην αγορά και το ph τους κυμαίνεται από 5,5 έως 8. Ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαπούνι με νερό μέτριας θερμοκρασίας. Αντίθετα, είναι μη ενδεδειγμένη η χρήση καθαριστικών προϊόντων που περιέχουν χλώριο, ορυκτά προϊόντα όπως το λάδι, καυστικά υγρά καθαρισμού, βενζίνη, διαλύτες και κοινό γράσο. Όπως επίσης απαγορεύεται η χρήση σκληρού σφουγγαριού ή σύρματος για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου. Ακόμα, κατά τον καθαρισμό δεν επιτρέπεται η χρήση πιεστικού μηχανήματος, ιδιαίτερα από μικρή απόσταση, διότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να προκληθούν σοβαρές φθορές στα ελαστικά μέρη ή να αλλοιωθεί η σιλικόνη στεγάνωσης με αποτέλεσμα να σχηματισθεί διαρκής υγρασία στην βάση του τζαμιού ή να εισχωρήσει στο εσωτερικό του κουφώματος. Σε αυτήν την περίπτωση η φθορά που θα προκληθεί δεν θα είναι εμφανής και θα έχει ως συνέπεια την μείωση της ζωής του κουφώματος καθώς και κάμψη του βαθμού λειτουργικότητας. Τέλος, η προτεινόμενη συχνότητα καθαρισμού των κουφωμάτων αλουμινίου είναι η ακόλουθη:

  • Για περιοχές που απέχουν έως και 1500 m από την θάλασσα, αστικά κέντρα που έχουν έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και βιομηχανικές περιοχές προτείνουμε η συχνότητα καθαρισμού ανά έτος να είναι 4 με 8 φορές.
  • Για περιοχές που απέχουν περισσότερο από 1500 m από τη θάλασσα, αστικά κέντρα με μεσαία κυκλοφοριακή επιβάρυνση προτείνουμε η συχνότητα καθαρισμού ανά έτος να είναι 2 με 3 φορές.
  • Για περιοχές που επικρατεί ξηρό κλίμα και διαθέτουν υψηλά ποσοστά καθαρής ατμόσφαιρας προτείνουμε η συχνότητα καθαρισμού ανά έτος να είναι 1 φορά.

Συντήρηση των κουφωμάτων αλουμινίου

Για την επιτυχημένη συντήρηση των κουφωμάτων αλουμινίου προτείνουμε: Αρχικά, είναι απαραίτητο να ακολουθούμε κατά γράμμα όλες της οδηγίες χρήσης που δίνει ο τεχνικός κατά την παράδοση των κουφωμάτων αλουμινίου. Ειδικότερα, κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του κουφώματος απαιτείται η ορθή τοποθέτηση των χειρολαβών και του κλείστρου στις κατάλληλες θέσεις. Για κούφωμα αλουμινίου με μηχανισμό ανάκλισης είναι απαραίτητος ο προσεκτικός χειρισμός του, ώστε να αποφύγετε τυχόν μπλοκάρισμα του μηχανισμού και να εξασφαλίζετε την ομαλή λειτουργία του κουφώματος. Επίσης, είναι απαραίτητη η άμεση αφαίρεση διαφόρων υλικών κατασκευής οικοδομών που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια των κουφωμάτων αλουμινίου όπως γύψος, ασβέστης, τσιμέντο και χρώμα που δεν ανήκει στην πούδρα βαφής του κουφώματος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε υπολείμματα νωπής σιλικόνης τα οποία πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται άμεσα με την χρήση βαμβακιού και οινοπνεύματος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταλλικά κομμάτια του κουφώματος αλουμινίου όπως οι βίδες, οι μεντεσέδες και οι περιμετρικοί μηχανισμοί είναι απαραίτητο να καθαρίζονται αρχικά με ένα μαλακό πανί και στην συνέχεια να λιπαίνονται με γράσο ή με ειδικό σπρέι σιλικόνης έτσι ώστε να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο λειτουργίας με αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί η συνολική διάρκεια ζωής των κουφωμάτων. Ακόμα, προτείνουμε τα ελαστικά μέρη των κουφωμάτων αλουμινίου να σκουπίζονται αρχικά με ένα μαλακό πανί και στην συνέχεια να ψεκάζονται με λάδι ή γράσο σιλικόνης. Με την κατάλληλη λίπανση διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και αντίστασης στην μηχανική καταπόνηση. Τελευταίο και ιδιαιτέρως σημαντικό, σε περίπτωση βλάβης στο κούφωμα αλουμινίου αποφεύγουμε να το επιδιορθώσουμε μόνοι μας. Αντιθέτως, καλούμε άμεσα τεχνικό της ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε για έγκυρη διάγνωση και αποτελεσματική αποκατάσταση του προβλήματος.

Καθαρισμός κουφωμάτων ξύλου

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί πως τα κουφώματα ξύλου χρειάζονται συχνό καθαρισμό ώστε να διασφαλίζεται τόσο το υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, όσο και η καλαίσθητη εμφάνιση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξωτερική επιφάνεια των κουφωμάτων ξύλου. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να καθαρίσουμε τα κουφώματα ξύλου εφόσον έχουν εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε ώρες της ημέρας όπου παρατηρείται διαρκής και ισχυρή ηλιοφάνεια. Ξεκινώντας την διαδικασία του καθαρισμού επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μαλακό σφουγγάρι για να καθαρίσουμε τα κουφώματα ξύλου. Τρίβουμε μαλακά το σφουγγάρι πάνω στην επιφάνεια του κουφώματος και αφού έχουμε ολοκληρώσει το πλύσιμο αναμένουμε μέχρι να αποστραγγιστούν τα νερά από την επιφάνεια του κουφώματος. Στην συνέχεια, επιλέγουμε ένα μαλακό πανί και σκουπίζουμε με ελαφρές κινήσεις τα εναπομείναντα νερά. Για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα χρησιμοποιούμε ένα από τα ειδικά προϊόντα καθαρισμού που υπάρχουν στο εμπόριο και δεν περιέχουν ξύδι ή λεμόνι με το ph τους να έχει τιμή από 5,5 έως 8. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να τονιστεί πως η χρήση μη εγκεκριμένων ή ακατάλληλων ειδών καθαρισμού περιέχει μεγάλο κίνδυνο να προκληθεί σοβαρή φθορά στην βαφή των κουφωμάτων που δεν θα μπορεί να επισκευαστεί. Ως ακατάλληλα για τον καθαρισμό της επιφάνειας των κουφωμάτων ξύλου θεωρούνται προϊόντα όπως η βενζίνη, οργανικά διαλυτικά, καυστικά υγρά καθαρισμού, απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο, ορυκτά προϊόντα και κοινό γράσο. Ακόμα ως ακατάλληλα κρίνονται διάφορα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως γυαλόχαρτο, σύρμα κουζίνας, σκληρά σφουγγάρια, βούρτσες τριψίματος και συρματόβουρτσες. Τέλος, η προτεινόμενη συχνότητα καθαρισμού των κουφωμάτων αλουμινίου είναι η ακόλουθη:

  • Για περιοχές που απέχουν έως και 1500 m από την θάλασσα, αστικά κέντρα που έχουν έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και βιομηχανικές περιοχές προτείνουμε η συχνότητα καθαρισμού ανά έτος να είναι 4 με 12 φορές.
  • Για περιοχές που απέχουν περισσότερο από 1500 m από τη θάλασσα, πόλεις με μεσαία κυκλοφοριακή επιβάρυνση και περιοχές με μικρό αριθμό βιομηχανιών προτείνουμε η συχνότητα καθαρισμού ανά έτος να είναι 2 με 3 φορές.
  • Για περιοχές που επικρατεί ξηρό κλίμα και διαθέτουν υψηλά ποσοστά καθαρής ατμόσφαιρας προτείνουμε η συχνότητα καθαρισμού ανά έτος να είναι 1 φορά.

Συντήρηση των κουφωμάτων ξύλου

Για την επιτυχημένη συντήρηση των κουφωμάτων ξύλου προτείνουμε: Τα κουφώματα ξύλου χαρακτηρίζονται ως περισσότερο απαιτητικά όσον αφορά τον τομέα της συντήρησης σε σχέση με τα κουφώματα αλουμινίου. Θεωρείται ιδανικό να χρησιμοποιήσουμε ένα μαλακό πανί για να απλώσουμε στην επιφάνεια του κουφώματος προστατευτικό κερί. Η προτεινόμενη συχνότητα είναι κάθε 4 χρόνια, ώστε η επιφάνεια και το σύνολο του ξύλου να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με το πέρασμα των χρόνων. Ακόμα, είναι απαραίτητη η διαδικασία της λίπανσης όλων των μεταλλικών κομματιών του ξύλινου κουφώματος, όπως οι μεντεσέδες και οι βίδες τουλάχιστον μία φορά στα 2 χρόνια. Ενώ για τον περιμετρικό μηχανισμό προτείνουμε την λίπανσή του ανά 3 χρόνια. Ειδικότερα, καθαρίζετε τα μεταλλικά μέρη με ένα μαλακό πανί και στην συνέχεια λιπαίνεται με γράσο ή με ειδικό σπρέι σιλικόνης ώστε να επιτύχουμε την επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας ζωής των κουφωμάτων. Στην συνέχεια, για τα ελαστικά μέρη του κουφώματος προτείνουμε αρχικά να σκουπιστούν με ένα μαλακό πανί και στην συνέχεια να ψεκαστούν με λάδι ή σπρέι σιλικόνης. Πετυχαίνοντας την κατάλληλη λίπανση εξασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και αυξάνουμε την αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Στον τομέα της σωστής χρήσης των κουφωμάτων ξύλου, είναι απαραίτητη η ορθή τοποθέτηση του κλείστρου και της χειρολαβής στις ενδεδειγμένες θέσεις. Θεωρείται επιβεβλημένος ο προσεκτικός χειρισμός του μηχανισμού ανάκλισης ώστε να αποφεύγονται πιθανά μπλοκαρίσματά του και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του προϊόντος. Τυχόν οικοδομικά υλικά που παρατηρούνται πάνω στην ξύλινη επιφάνεια του κουφώματος, όπως γύψος, ασβέστης, τσιμέντο, χρώμα που δεν ανήκει στην πούδρα βαφής του κουφώματος και υπολείμματα σιλικόνης πρέπει να αφαιρούνται άμεσα ώστε να μην προκαλέσουν μόνιμη διάβρωση του υλικού κατασκευής ή της βαφής του κουφώματος. Τέλος, είναι απαραίτητο να ακολουθούμε κατά γράμμα όλες της οδηγίες χρήσης που αναφέρει ο τεχνικός της ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε κατά την παράδοση των κουφωμάτων ξύλου. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την σωστή και ομαλή συντήρηση ή τον καθαρισμό των κουφωμάτων μην διστάσετε να απευθυνθείτε στην ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ή στον πλησιέστερο εμπορικό αντιπρόσωπο της εταιρίας μας.

Φωτογραφία: greenpeace.de

Ξύλινα κουφώματα – Μεράντι και Ιρόκο

Η EPAL νιώθωντας ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της και θέλοντας να μείνει πιστή απέναντι στις αρχές και στην εταιρική τους κουλτούρα έχει επιλέξει να συνεργάζεται μόνο με πιστοποιημένους προμηθευτές καθώς και να χρησιμοποιεί για την κατασκευή των κουφωμάτων αποκλειστικά υλικά και πρώτες ύλες που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ώστε να είναι εφάμιλλα της ποιότητας που μας έχουν κάνει γνωστούς στο καταναλωτικό κοινό τα τελευταία 30 χρόνια. Read more