Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – 2016

Ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας Μιχ. Βερροιόπουλος αποκαλύπτει τι σχεδιάζεται για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Τους βασικούς πυλώνες του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ανέλυσε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος κατά την παρουσίαση του στο συνέδριο Athens Energy Forum 2016. Ο κύριος Βερροιόπουλος ανέφερε πως έχουν εξασφαλιστεί περίπου 375 εκατομμύρια ευρώ για το νέο πρόγραμμα ενώ παράλληλα επεσήμανε πως οι όροι του προγράμματος είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν ώστε να εντάσσονται στο πρόγραμμα πολίτες που δεν διαθέτουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους καθώς και οι κατοικίες που προϋποθέτουν υψηλά χρηματικά ποσά για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και χαρακτηρίζονται ως «ενεργοβόρες». Ακόμα ανέφερε πως το στοίχημα του Υπουργείου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας να αποτελέσει στην πράξη έναν αναπτυξιακό πυλώνα και πως χρειάζεται το Υπουργείο να εστιάσει στη συνέχιση των καλών πρακτικών έχουν που υλοποιηθεί στο παρελθόν με παράλληλη ανάδειξη και διάχυση της εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς.

Επιπρόσθετα, ανέφερε πως το καινούργιο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» θα στοχεύει στην αποφυγή της εισαγωγής προϊόντων χωρίς πιστοποίηση, των υπερτιμολογήσεων και την πάταξη της μαύρης εργασίας. Ακόμα, δήλωσε πως θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το νέο πρόγραμμα να κινείται στην λογική της διαφάνειας και της ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, τόνισε πως ο οδηγός για το νέο πρόγραμμα θα είναι εναρμονισμένος με τις νέες διαδικασίες και τα κριτήρια καθώς και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την περίοδο 2014-2020.

Λίγα λόγια τον ΚΕΝΑΚ

Όσον αφορά τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) o κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος δήλωσε, ότι αποτελεί το υποχρεωτικό νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην χώρα μας. Στην προσπάθεια αναθεώρησης και αναβάθμισης του ΚΕΝΑΚ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον επανακαθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων και συγκεκριμένα στον καθορισμό των χαρακτηριστικών των κτιρίων που παρουσιάζουν σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. (Νearly Zero Energy Efficiency Buildings – nZEB). Ακόμα, από 1.1.2021, κάθε καινούργιο κτίριο που κατασκευάζεται θα πρέπει να έχει σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση ενώ παράλληλα τα καινούργια κτίρια που στεγάζουν κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένα να τηρούν την συγκεκριμένη απαίτηση από 1.1.2019. Επιπλέον, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση που στοχεύει στην καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου που θα αναβαθμίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα έχοντας συγκεκριμένους στόχους, κανόνες και μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όσους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με την αξιοποίηση κάθε τρόπου εξοικονόμησης ενέργειας.

Με το συγκεκριμένο νόμο και με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» τίθεται συγκεκριμένος εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας, όπου με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της οικονομίας, το 2020 η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας πρέπει να είναι 18,4 Mtoe. Δηλαδή, με μια σειρά από οικονομικά αποδοτικά μέτρα και δράσεις, πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωσή μας, χωρίς όμως να μειώσουμε το επίπεδο διαβίωσής μας. Ο στόχος του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» δηλαδή δεν είναι η αναστολή της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά ο τερματισμός της ενεργειακής κατασπατάλησης.

Πηγή αρχικού άρθρου: www.alunet.gr