adult-1868015_1920

Χρήσιμες ορολογίες για τα ενεργειακά κουφώματα

Η EPAL Α.Β.Ε.Ε πρωτοπόρος στην κατασκευή και πώληση ενεργειακών κουφωμάτων για περισσότερα από 30 χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της και του αγοραστικού κοινού. Ειδικότερα, θέλοντας να σας προσφέρουμε την ανώτερη ποιοτική υπεροχή και προσπαθώντας να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα παραθέσουμε στην παρακάτω ενότητα χρήσιμες και συχνές ορολογίες σχετικές με τα ξύλινα κουφώματα και τα κουφώματα αλουμινίου.

Θερμοδιακοπή

Τα Συστήματα Αλουμινίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1)ψυχρές σειρές (κρύο προφίλ) και 2)σειρές με θερμοδιακοπή. Θερμοδιακοπή ονομάζεται το τμήμα από πολυαμίδιο που τοποθετείται μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου του κουφώματος. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται μόνο στα κουφώματα αλουμινίου. Ειδικότερα, το αλουμίνιο θεωρείται ιδιαίτερα καλός αγωγός θερμότητας κάτι που έχει ως συνέπεια κάποιες φορές την εμφάνιση μικρού ποσοστού υδρατμών πάνω στο προφίλ αλουμινίου εξαιτίας της διαφορετικής θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, τα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή παρέχουν υψηλότερο επίπεδο θερμομόνωσης με αποτέλεσμα την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση λιγότερα έξοδα.

Γυαλί τύπου Float – Float Glass

Το γυαλί τύπου Float(γυαλί επίπλευσης) είναι ένα διαφανές γυαλί, τελείως επίπεδο. Η ονομασία “γυαλί επίπλευσης” πηγάζει από την τεχνική παραγωγής του συγκεκριμένου υλικού. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε για 1η φορά κατά την δεκαετία του 1950 στην Αγγλία από τον Sir Alastair Pilkington, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο της παραγωγής γυαλιού. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού είναι: άμμος από χαλαζία, ανθρακικό νάτριο, δολομίτης, ασβεστόλιθος και θειικό νάτριο. Ειδικότερα, η μέθοδος παραγωγής συναντάται στα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής γυαλιού στην Δυτική Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Ειδικότερα, το 90% της παγκόσμιας παραγωγής γυαλιού κατασκευάζεται με την μέθοδο της επίπλευσης. Το διαφανές γυαλί τύπου Float θεωρείται ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις που απαιτείται ανώτερος βαθμός διαφάνειας και υψηλή ορατότητα. Το συγκεκριμένο υλικό είναι άχρωμο στο μεγαλύτερο ποσοστό του και παρουσιάζει πράσινη ή πράσινο-μπλε απόχρωση στις άκρες του. Επιπλέον, κοιτώντας μέσα από το γυαλί τύπου Float και όσο το πάχος του υλικού αυξάνεται, η προαναφερθείσα απόχρωση γίνεται περισσότερο έντονη και η διαπερατότητα του φωτός ελαττώνεται.

Υαλοπίνακες Low-E

Το γυαλί τύπου Low-Ε ( γυαλί χαμηλής θερμικής εκπομπής ή γυαλί Low-E όπως αναφέρεται συνήθως) είναι ένα διαφανές γυαλί το οποίο διαθέτει μία μικροσκοπικά λεπτή επίστρωση από οξείδιο μετάλλου. Η επίστρωση αυτή επιτρέπει στην θερμότητα και στο φώς του ηλίου να εισέλθουν μέσω του γυαλιού στο κτίριο αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει την θερμότητα να φύγει από το δωμάτιο μειώνοντας σημαντικά την απώλεια θερμότητας . Η υάλωση τύπου Low-E μπορεί να υπερδιπλασιάσει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου σε σύγκριση με ένα διπλό υαλοπίνακα χωρίς επίστρωση Low-E. Ο συγκεκριμένος τύπος υάλωσης θεωρείται επιβεβλημένος για κτίρια ή κατοικίες που διαθέτουν μεγάλη αναλογία σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες. Με την χρήση της υάλωσης Low-E κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου η θερμότητα παραμένει εντός του κτιρίου ενώ κατά τους θερινούς μήνες η εξωτερική θερμότητα αποτρέπεται από το να εισέλθει στο κτίριο.

Συντελεστής U – U value

Η τιμή U χρησιμοποιείται για να μετρούμε την απώλεια θερμότητας σε οποιοδήποτε κτιριακό στοιχείο όπως το πάτωμα, η οροφή ή οι τοίχοι. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα γενικός δείκτης μέτρησης της θερμικής μεταφοράς, δηλαδή πόσο καλά μεταφέρεται θερμότητα μέσα σε ένα κτίριο. Ειδικότερα, όσο υψηλότερη είναι η τιμή U τόσο επιδεινώνεται η θερμική απόδοση του κτιρίου. Μια χαμηλή τιμή U υποδεικνύει υψηλά επίπεδα μόνωσης. Η τιμή U θεωρείται ένας ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης πρόβλεψης της συνολικής συμπεριφοράς μια κτιριακής εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται η γνώση για τις ιδιότητες κάθε υλικού ξεχωριστά.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του παραθύρου UW

Ως Uw ονομάζουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας του παραθύρου συνολικά. Δηλαδή του υαλοπίνακα και του προφίλ αλουμινίου συνολικά. Ο Uw αναφέρεται στο ποσό της θερμότητας (Watt) ανά μονάδα χρόνου που διαπερνά ένα κούφωμα επιφάνειας 1 m2 με την διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις δύο επιφάνειες είναι 1 βαθμός Κ ή 1oC.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Uf (Frame)

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ή συντελεστής θερμοπερατότητας Uf καταγράφει την θερμότητα ανά μονάδα χρόνου που διαπερνά ένα κούφωμα, επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, όταν η θερμοκρασία της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας του κουφώματος διαφέρει κατά 1 βαθμό Κελσίου (10 C).
Το κούφωμα αλουμινίου αποτελείται από το προφίλ αλουμινίου και τον υαλοπίνακα (τζάμι). Αυτά τα 2 δομικά υλικά διαθέτουν διαφορετική θερμομόνωση άρα και διαφορετική θερμοπερατότητα οπότε και διαφορετικούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας κατ’ επέκταση. Ως Uf (U Frame) ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας που αναφέρεται στο προφίλ αλουμινίου (πλαίσιο) και ως Ug (U Glass) ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υαλοπίνακα (τζάμι). Βέβαια, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως για να υπολογίσουμε την θερμική αγωγιμότητα ενός κουφώματος με την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια θα χρειαστεί να υπολογίσουμε τον Uw. Ειδικότερα, ως Uw ορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του παραθύρου (U Window) και αναφέρεται στο κούφωμα συνολικά καθώς το προφίλ του κουφώματος και ο υαλοπίνακας έχουν τις περισσότερες φορές διαφορετικές διαστάσεις και άρα καταλαμβάνουν διαφορετικές επιφάνειες.

Υδατοστεγανότητα Κουφωμάτων

Ο όρος υδατοστεγανότητα αναφέρεται ουσιαστικά στην στεγάνωση που επιτυγχάνεται στο κούφωμα απέναντι στο νερό. Ειδικότερα, η υδατοστεγανότητα μας πληροφορεί σχετικά με το ανώτερο επίπεδο πίεσης από το οποίο το κούφωμα χάνει την στεγανοποίηση και το νερό εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Αεροδιαπερατότητα Κουφωμάτων

Η Αεροδιαπερατότητα αποτελεί μία μονάδα μέτρησης της στεγάνωσης του κουφώματος από τον αέρα. Ειδικότερα, αναφέρεται στην κίνηση του αέρα από το κούφωμα όταν είναι κλειστό σε σχέση με την πίεση που ασκεί ο αέρας στο κούφωμα.

Οπτική διαπερατότητα ή LT (Light Transmittance)

Ο δείκτης Οπτικής Διαπερατότητας ή LT (Light Transmittance) παρουσιάζει το ποσοστό του ορατού φάσματος της φωτεινής ακτινοβολίας που διέρχεται μέσα από τον υαλοπίνακα του κουφώματος. Ως ιδανικό θεωρείται ένα ποσοστό από 60% έως 80% και άρα η επιδίωξη μας είναι να επιτύχουμε υψηλές τιμές για τον συγκεκριμένο δείκτη ώστε να έχουμε ελάχιστες απαιτήσεις σε τεχνητό φωτισμό και λιγότερα έξοδα.

Συντελεστής Κέρδους ηλιακής θερμότητας Solar Factor G

Ο Συντελεστής Κέρδους ηλιακής θερμότητας ή g-value χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη για να καταμετρά το ποσοστό της θερμότητας που διαπερνά το γυαλί. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συντελεστή τόσο υψηλότερη είναι η ηλιακή προστασία και επομένως επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση του υαλοπίνακα ηλιακής προστασίας.

Ψευτόκασα

Ψευτόκασα ονομάζουμε το υλικό που συνδέει το κούφωμα με τον τοίχο εξασφαλίζοντας μας την σωστή ευθυγράμμιση του πλαισίου και την κατάλληλη τοποθέτηση του κουφώματος επιτυγχάνοντας το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας. Η ψευτόκασα αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο σε σχήμα Π, απαραίτητα κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πάχος μεγαλύτερο των 1,2 mm.

Ανοιγόμενα – Ανακλινόμενα

Με την μέθοδο της ανάκλισης το φύλλο έχει την δυνατότητα να ανοίγει από το πάνω μέρος της κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τον αναγκαίο αερισμό του δωματίου και παράλληλα εξοικονομούμε χώρο καθώς δεν χρειάζεται να μετακινήσουμε το φύλλο του κουφώματος. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος μηχανισμός προσφέρει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας ακόμα και όταν το φύλλο του κουφώματος βρίσκεται σε θέση ανάκλισης καθώς θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολο να ανοιχθεί.

Συρόμενα – Ανασηκωνόμενα

Ως Συρόμενο – Ανασηκωνόμενο ονομάζουμε το κούφωμα που διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς κύλισης με τους οποίους το κούφωμα αρχικά ανασηκώνεται και στην συνέχεια κυλίεται πάνω στον ανοξείδωτο οδηγό. Με την χρήση του συγκεκριμένου μηχανισμού κύλισης για τα συρόμενα κουφώματα επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά λάστιχα μόνωσης από TPE και όχι τα συμβατικά βουρτσάκια.

Ελαστικό στεγάνωσης TPE

Το λάστιχο TPE που αρκετές φορές αναφέρεται ως θερμοπλαστικό λάστιχο και ανήκει στην κατηγορία των συμπολυμερών ή είναι ένα φυσικό μείγμα πολυμερών (συνήθως από πλαστικό και λάστιχο) το οποίο αποτελείται από υλικά με θερμοπλαστικές και ελαστομερείς ιδιότητες. Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή διαθέτουν τα πλεονεκτήματα τόσο των πλαστικών όσο και των ελαστικών υλικών. Για να χαρακτηριστεί ένα υλικό ως θερμοπλαστικό ελαστομερές θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να έχει την δυνατότητα της επέκτασης για να μετριάσει την επιμήκυνση αλλά ταυτόχρονα με την διακοπή της μηχανικής καταπόνησης να έχει την δυνατότητα να επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα. Επίσης, να έχει την δυνατότητα επεξεργασίας ως τήγμα σε αυξημένη θερμοκρασία και τέλος να μην εμφανίζει σημαντικές παραμορφώσεις εξαιτίας της μηχανικής καταπόνησης.

Πυριτικά – Desiccants

Το πυριτικό είναι μία εξαιρετικά πορώδης κρυσταλλική ουσία που χρησιμοποιείται για να απορροφήσει την υγρασία που εντοπίζεται στον αέρα του μονωμένου χώρου που υπάρχει μεταξύ των υαλοπινάκων. Ουσιαστικά εμποδίζει την δημιουργία υγρασίας μεταξύ των υαλοπινάκων. Τα πυριτικά υλικά επηρεάζουν τον βαθμό ξηρότητας οποιουδήποτε περιβάλλοντος μειώνοντας τα επίπεδα υγρασίας του αέρα και έχουν την ιδιότητα να απορροφούν εύκολα την υγρασία ή το νερό από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Συναντώνται σε διάφορες μορφές και χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων, στην φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία συσκευασίας, βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και σε πολλές μεταποιητικές βιομηχανίες. Ένα παράδειγμα χρήσης των πυριτικών στην βιομηχανία αλουμινίου είναι στο στάδιο της παρασκευή παραθύρων. Συγκεκριμένα, η μόνωση που χρησιμοποιείται αποτελείται από πυριτικά, όπου σφαιροειδή σωματίδια τοποθετούνται στο διάκενο που βρίσκεται μεταξύ των υαλοπινάκων. Μία ακόμα χρήση των πυριτικών συναντάται στα συστήματα κλιματισμού, όπου τοποθετούνται στο ψυκτικό τμήμα για να συμβάλλουν στην επιτυχημένη διατήρηση της θερμοκρασίας. Τα πυριτικά είναι ευρέως διαδεδομένα και στην βιομηχανία τροφίμων, όπου χρησιμοποιούνται στα διάφορα κοντέινερ μεταφοράς ώστε να περιορίσουν την υγρασία.

Ελαστικό Butyl PIB

Το λάστιχο Butyl είναι ένα συνθετικό ελαστικό και συγκεκριμένα ένα συμπολυμερές ισοβουτυλενίου με ισοπρένιο. Το Πολυϊσοβουτυλένιο, γνωστό και ως “PIB”, είναι ένα ομοπολυμερές ισοβουτυλενίου πάνω στο οποίο βασίζεται το λάστιχο Butyl. Το λάστιχο Butyl παράγεται με πολυμερισμό του ισοβουτυλενίου σε ποσοστό 98% και του ισοπρενίου σε ποσοστό 2%. Το συνθετικό ελαστικό Butyl είναι αδιαπέραστο στον αέρα και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται αεροστεγές ελαστικό. Ειδικότερα, βρίσκει εφαρμογή στην παραγωγή βιομηχανικών κολλών, χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εφαρμογές, χημικών ενώσεων για την κατασκευή οπτικών ινών, στην παραγωγή αθλητικού εξοπλισμού, σε χημικές κόλλες και στεγανωτικά υλικά, σε ηλεκτρικά μονωτικά υγρά και λιπαντικά μηχανής, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών. Η κορυφαία και πλέον σημαντική εφαρμογή του ελαστικού Butyl είναι η παραγωγή αεροθαλάμου για ελαστικά (σαμπρέλα), η οποία κατέχει σημαντικό ποσοστό του μεριδίου της συγκεκριμένης αγοράς μέχρι και σήμερα.

Αέριο Αργό – Argon Gas

Το Αργό (Argon) είναι χημικό στοιχείο με σύμβολο Ar και ατομικό αριθμό 18. Βρίσκεται στην ομάδα 18 του περιοδικού πίνακα και χαρακτηρίζεται ως ευγενές αέριο. Το Αργό είναι το τρίτο σε αφθονία αέριο στην ατμόσφαιρα της γης σε ποσοστό 0.934%. Ειδικότερα, είναι το ευγενές αέριο με την μεγαλύτερη αφθονία στον φλοιό της γης, καταλαμβάνοντας το 0.00015% του φλοιού της γης. Σχεδόν το σύνολο του Αργού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι το ραδιενεργό Αργο-40, το οποίο προέρχεται από την καύση του στοιχείου Κάλιο-40 στον φλοιό της γης. Επίσης, το Αργό-36 είναι το πλέον κοινό ισότοπο Αργού στο σύμπαν, καθώς είναι το πιο σύνηθες ισότοπο Αργού που παράγεται από τις αστρικές εκρήξεις Σουπερνόβα. Το αέριο Αργό παράγεται στην βιομηχανία με την κλασματική απόσταξη ρευστοποιημένου αέρα. Χρησιμοποιείται ευρέως ως αδρανές αέριο προστασίας σε συγκολλήσεις και άλλες βιομηχανικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε συνθήκες ακραίων και υψηλών θερμοκρασιών. Ειδικότερα, το αέριο χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικούς φούρνους από γραφίτη ώστε να εμποδίζει την πυράκτωση του συγκεκριμένου υλικού.