Άρθρα

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Παράλληλα με τον κλάδο της κατασκευής κουφωμάτων για τις νεόδμητες κατοικίες και τις κτιριακές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται η δημιουργία και η λειτουργία του τομέα της αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων. Είναι γεγονός πως κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες που έχουν οικοδομηθεί στην μεταπολεμική περίοδο ή και σε προγενέστερο χρονικό διάστημα χρήζουν έντονης και άμεσης ενεργειακής παρέμβασης ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις και τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων, αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για να αποφασίσει οποιοσδήποτε καταναλωτής να προβεί στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων του. Επιπρόσθετα, ως οι κυριότερες αιτίες για τη αλλαγή κουφωμάτων θεωρούνται:

 • Διάφορες φθορές, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στα υπάρχοντα κουφώματα λόγω της παλαιότητας του κτιρίου ή εξαιτίας κακομεταχείρισης του εξοπλισμού.
 • Τα μειωμένα επίπεδα ασφάλειας που παρέχουν τα ξεπερασμένα και παλαιού τύπου συστήματα ασφαλείας που έχουν τα παλιά κουφώματα.
 • Υπερβολικά υψηλά έξοδα ενεργειακής κατανάλωσης εξαιτίας θερμομόνωσης χαμηλού επιπέδου.
 • Μειωμένα επίπεδα ηχομόνωσης λόγω πεπαλαιωμένου εξοπλισμού.
 • Αναζήτηση μεγαλύτερης ευκολίας για τον χειρισμό των κουφωμάτων.
 • Ανανέωση και βελτίωση της αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατοικιών των καταναλωτών.

 

Ολική αντικατάσταση κουφωμάτων

Ανεξάρτητα από τις διάφορες απόψεις και γνώμες ο μοναδικός τρόπος ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη αντικατάσταση κουφωμάτων είναι η ολική αντικατάσταση κουφωμάτων. Συγκεκριμένα στην ΕΠΑΛ ΑΒΕΕ μετά από σχεδόν 30 χρόνια είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχθούμε, να συζητήσουμε μαζί σας και να σας περιγράψουμε αναλυτικά κάθε πτυχή της διαδικασίας ώστε να αποκτήσετε ξεκάθαρη άποψη για τις επιλογές που χρειάζεται να κάνετε για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμα, η ΕΠΑΛ ΑΒΕΕ διαθέτει μια μεγάλη γκάμα σε λύσεις που αφορούν κουφώματα αλουμινίου και ξύλου και μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας είναι άριστα καταρτισμένο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνολική διάρκεια της διαδικασίας της ολικής αντικατάστασης των κουφωμάτων.

Αξίζει να παραθέσουμε το γενικότερο πλαίσιο που απαιτεί η ολική αντικατάσταση κουφωμάτων. Ειδικότερα, η ολική αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση που η κάσα του παλαιού κουφώματος έχει την δυνατότητα να διασφαλίσει την καλή στερέωση και την υψηλού επιπέδου στεγανότητα στο νέο κούφωμα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε ανακαινίσεις κτιρίων που κατοικούνται όσο και σε αναπαλαιώσεις ακατοίκητων κτιρίων. Συγκεκριμένα, τα πλέον συνηθισμένα στάδια στην ολική αντικατάσταση κουφωμάτων ξεκινούν από την αφαίρεση του παλαιού κουφώματος. Δηλαδή αφαιρούμαι την κάσα, τα φύλλα και όλες τις υποστηρικτικές λάμες (τζινέτια). Στην συνέχεια είναι το στάδιο όπου γίνεται η τοποθέτηση της ψευτόκασας. Δηλαδή, δημιουργούμε την κατάλληλη στήριξη στον τοίχο καθώς και την μόνωση των αρμών. Στο επόμενο  στάδιο πραγματοποιείται η τοποθέτηση της κάσας με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες όπως η στερέωση, η ευθυγράμμιση και κατακόρυφη στάθμιση καθώς και η μόνωσης της απέναντι στον αέρα και στο νερό. Το επόμενο βήμα περιέχει την εγκατάσταση των φύλλων με τα τζάμια και διενεργείται επιθεώρηση της κίνησης και του κλεισίματος των φύλλων. Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της ολικής αντικατάστασης κουφωμάτων  διεξάγεται ο καθαρισμός της κάσας και πραγματοποιείται ο έλεγχος των νεροσταλακτών. Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ολική αντικατάσταση κουφωμάτων είναι τα ακόλουθα :

 • Τα νέα κουφώματα έχουν μικρότερο πάχος και άρα μεγαλύτερο άνοιγμα τζαμιών προσφέροντας έτσι περισσότερο φυσικό φωτισμό εντός του κτιρίου.
 • Η καινούργια διαθέσιμη τεχνολογία  με καινοτόμες βελτιώσεις επιτυγχάνει μείωση σε όλους τους σημαντικούς συντελεστές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και υδατοστεγανότητας παρέχοντας αποτελέσματα ανώτερου επιπέδου.
 • Υπάρχει πλέον ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων επιλογών σε προσφερόμενα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου που μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις της αγοράς.

 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ο όρος ενεργειακή αναβάθμιση αφορά το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών και πράξεων που έχουν ως στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου στον τομέα της θέρμανσης και στον τομέα της ψύξης.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Οι μεταφορές μαζί με τα κτίρια αποτελούν τους τομείς με την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην χώρα. Ειδικότερα, τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τομέας παρουσίασε κατά την περίοδο 2000-2005 αύξηση κατά 24% , η οποία είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
Ως κύριες αιτίες της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης των ελληνικών κτιρίων θεωρούνται η παλαιότητα και η μη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών εξαιτίας της μη υιοθέτησης σχετικής νομοθεσίας. Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Ελλιπής ή ανεπαρκής συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού που συντελεί σε χαμηλή απόδοση.
 • Κουφώματα παλαιάς και ξεπερασμένης τεχνολογίας (αφορά τα πλαίσια και τους μονούς υαλοπίνακες).
 • Ανεπαρκής αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού της χώρας.
 • Ελλιπής ή ανεπαρκής ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεων των κτιρίων.
 • Ολική ή μερική έλλειψη θερμομόνωσης.

Μία πτυχή που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Ειδικότερα, η ανεπαρκής ενημέρωση που έχουν οι ένοικοι σχετικά με την συνετή χρήση και διαχείριση της ενέργειας επιφέρει συμπεριφορές σπατάλης όπως η αμέλεια συντήρησης του συστήματος θέρμανσης, η χρησιμοποίηση συσκευών με χαμηλή απόδοση και η εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού χωρίς την κατάρτιση μελέτης.
Με γνώμονα την υπάρχουσα κατάσταση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανεώνει και ολοκληρώνει το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο οικονομικών κινήτρων ώστε να εκτελεστούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε οικιακά κτίρια μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης είναι:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής.
Έχει διαπιστωθεί πως οι τομείς της θέρμανσης και της ψύξης καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία. Καθώς οι κολώνες, τα τοιχία και οι τοίχοι αποτελούν τα κύρια δομικά στοιχεία ενός κτιρίου, η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη θερμομόνωση αποτελεί τα κυριότερο σημείο για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Γεγονός που αναδεικνύει την μεγάλη σημασία της θερμομόνωσης σε οποιοδήποτε κτίριο. Ειδικότερα, η επιλογή και τοποθέτηση ολοκληρωμένων θερμομονωτικών εφαρμογών στο κέλυφος του κτιρίου θεωρείται η πλέον ολοκληρωμένη και επιτυχής επιλογή για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Με την αποτελεσματική εγκατάσταση και χρήση της θερμομόνωσης μειώνουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου σε ποσοστό που αγγίζει το 55% των ενεργειακών απαιτήσεων.
Όσον αφορά την θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου θεωρείται ως μια υψηλά αποδοτική παρέμβαση για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Το δωμάτιο θεωρείται ιδιαίτερα ευπαθές κομμάτι σε μία κτιριακή εγκατάσταση καθώς είναι εκτεθειμένο σε χιόνι, βροχή, ηλιακό φώς και ανέμους. Οι διαθέσιμες θερμομονωτικές επιλογές έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες για ψύξη και θέρμανση σε μεγάλο βαθμό ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τους ενοίκους από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες αντίστοιχα σε όλη την διάρκεια του έτους. Ακόμα η πλήρης θερμομόνωση και στεγανοποίηση της οροφής προστατεύει από την διάβρωση που προκαλείται εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών.

2. Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
Ακόμα μία παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου είναι η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων παλαιάς τεχνολογίας. Τα κουφώματα αυτά είναι εξοπλισμένα με μονούς υαλοπίνακες και παρουσιάζουν χαμηλού επιπέδου αεροστεγανότητα σε αντίθεση με τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα που διαθέτουν πιστοποιημένες ιδιότητες. Ακόμα, η αντικατάσταση των κουφωμάτων παλαιού τύπου με κουφώματα νέου τύπου που διαθέτουν θερμομονωτικό πλαίσιο και διπλούς υαλοπίνακες επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που μπορεί να αγγίξει το 25% και παράλληλα εξασφαλίζουν αισθητή βελτίωση της θερμικής άνεσης σε όλη την διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, μειώνει την αίσθηση της υπερθέρμανσης του χώρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εξαλείφει το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι για την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας από τη αντικατάσταση κουφωμάτων πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα τεχνικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, το είδος χρήσης του κτιρίου καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Άλλη μια αποτελεσματική παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίριο είναι η αντικατάσταση των θερμικών συστημάτων σε κεντρικό ή αυτόνομο επίπεδο. Τα ενεργειακά συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας σε σχέση με τα ενεργειακά συστήματα τελευταίας γενιάς. Κρίνεται επιβεβλημένη, η αντικατάσταση τους με σύγχρονα συστήματα που έχουν πιστοποιημένες ιδιότητες βάσει μελέτης μηχανικού που θα εξασφαλίζει την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.