Άρθρα

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ο όρος ενεργειακή αναβάθμιση αφορά το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών και πράξεων που έχουν ως στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου στον τομέα της θέρμανσης και στον τομέα της ψύξης.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Οι μεταφορές μαζί με τα κτίρια αποτελούν τους τομείς με την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην χώρα. Ειδικότερα, τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τομέας παρουσίασε κατά την περίοδο 2000-2005 αύξηση κατά 24% , η οποία είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
Ως κύριες αιτίες της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης των ελληνικών κτιρίων θεωρούνται η παλαιότητα και η μη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών εξαιτίας της μη υιοθέτησης σχετικής νομοθεσίας. Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Ελλιπής ή ανεπαρκής συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού που συντελεί σε χαμηλή απόδοση.
  • Κουφώματα παλαιάς και ξεπερασμένης τεχνολογίας (αφορά τα πλαίσια και τους μονούς υαλοπίνακες).
  • Ανεπαρκής αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού της χώρας.
  • Ελλιπής ή ανεπαρκής ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεων των κτιρίων.
  • Ολική ή μερική έλλειψη θερμομόνωσης.

Μία πτυχή που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Ειδικότερα, η ανεπαρκής ενημέρωση που έχουν οι ένοικοι σχετικά με την συνετή χρήση και διαχείριση της ενέργειας επιφέρει συμπεριφορές σπατάλης όπως η αμέλεια συντήρησης του συστήματος θέρμανσης, η χρησιμοποίηση συσκευών με χαμηλή απόδοση και η εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού χωρίς την κατάρτιση μελέτης.
Με γνώμονα την υπάρχουσα κατάσταση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανεώνει και ολοκληρώνει το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο οικονομικών κινήτρων ώστε να εκτελεστούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε οικιακά κτίρια μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης είναι:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής.
Έχει διαπιστωθεί πως οι τομείς της θέρμανσης και της ψύξης καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία. Καθώς οι κολώνες, τα τοιχία και οι τοίχοι αποτελούν τα κύρια δομικά στοιχεία ενός κτιρίου, η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη θερμομόνωση αποτελεί τα κυριότερο σημείο για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Γεγονός που αναδεικνύει την μεγάλη σημασία της θερμομόνωσης σε οποιοδήποτε κτίριο. Ειδικότερα, η επιλογή και τοποθέτηση ολοκληρωμένων θερμομονωτικών εφαρμογών στο κέλυφος του κτιρίου θεωρείται η πλέον ολοκληρωμένη και επιτυχής επιλογή για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Με την αποτελεσματική εγκατάσταση και χρήση της θερμομόνωσης μειώνουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου σε ποσοστό που αγγίζει το 55% των ενεργειακών απαιτήσεων.
Όσον αφορά την θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου θεωρείται ως μια υψηλά αποδοτική παρέμβαση για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Το δωμάτιο θεωρείται ιδιαίτερα ευπαθές κομμάτι σε μία κτιριακή εγκατάσταση καθώς είναι εκτεθειμένο σε χιόνι, βροχή, ηλιακό φώς και ανέμους. Οι διαθέσιμες θερμομονωτικές επιλογές έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες για ψύξη και θέρμανση σε μεγάλο βαθμό ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τους ενοίκους από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες αντίστοιχα σε όλη την διάρκεια του έτους. Ακόμα η πλήρης θερμομόνωση και στεγανοποίηση της οροφής προστατεύει από την διάβρωση που προκαλείται εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών.

2. Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
Ακόμα μία παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου είναι η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων παλαιάς τεχνολογίας. Τα κουφώματα αυτά είναι εξοπλισμένα με μονούς υαλοπίνακες και παρουσιάζουν χαμηλού επιπέδου αεροστεγανότητα σε αντίθεση με τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα που διαθέτουν πιστοποιημένες ιδιότητες. Ακόμα, η αντικατάσταση των κουφωμάτων παλαιού τύπου με κουφώματα νέου τύπου που διαθέτουν θερμομονωτικό πλαίσιο και διπλούς υαλοπίνακες επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που μπορεί να αγγίξει το 25% και παράλληλα εξασφαλίζουν αισθητή βελτίωση της θερμικής άνεσης σε όλη την διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, μειώνει την αίσθηση της υπερθέρμανσης του χώρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εξαλείφει το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι για την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας από τη αντικατάσταση κουφωμάτων πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα τεχνικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, το είδος χρήσης του κτιρίου καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Άλλη μια αποτελεσματική παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίριο είναι η αντικατάσταση των θερμικών συστημάτων σε κεντρικό ή αυτόνομο επίπεδο. Τα ενεργειακά συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας σε σχέση με τα ενεργειακά συστήματα τελευταίας γενιάς. Κρίνεται επιβεβλημένη, η αντικατάσταση τους με σύγχρονα συστήματα που έχουν πιστοποιημένες ιδιότητες βάσει μελέτης μηχανικού που θα εξασφαλίζει την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – 2016

Ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας Μιχ. Βερροιόπουλος αποκαλύπτει τι σχεδιάζεται για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Τους βασικούς πυλώνες του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ανέλυσε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος κατά την παρουσίαση του στο συνέδριο Athens Energy Forum 2016. Ο κύριος Βερροιόπουλος ανέφερε πως έχουν εξασφαλιστεί περίπου 375 εκατομμύρια ευρώ για το νέο πρόγραμμα ενώ παράλληλα επεσήμανε πως οι όροι του προγράμματος είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν ώστε να εντάσσονται στο πρόγραμμα πολίτες που δεν διαθέτουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους καθώς και οι κατοικίες που προϋποθέτουν υψηλά χρηματικά ποσά για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και χαρακτηρίζονται ως «ενεργοβόρες». Ακόμα ανέφερε πως το στοίχημα του Υπουργείου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας να αποτελέσει στην πράξη έναν αναπτυξιακό πυλώνα και πως χρειάζεται το Υπουργείο να εστιάσει στη συνέχιση των καλών πρακτικών έχουν που υλοποιηθεί στο παρελθόν με παράλληλη ανάδειξη και διάχυση της εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς.

Επιπρόσθετα, ανέφερε πως το καινούργιο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» θα στοχεύει στην αποφυγή της εισαγωγής προϊόντων χωρίς πιστοποίηση, των υπερτιμολογήσεων και την πάταξη της μαύρης εργασίας. Ακόμα, δήλωσε πως θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το νέο πρόγραμμα να κινείται στην λογική της διαφάνειας και της ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, τόνισε πως ο οδηγός για το νέο πρόγραμμα θα είναι εναρμονισμένος με τις νέες διαδικασίες και τα κριτήρια καθώς και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την περίοδο 2014-2020.

Λίγα λόγια τον ΚΕΝΑΚ

Όσον αφορά τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) o κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος δήλωσε, ότι αποτελεί το υποχρεωτικό νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην χώρα μας. Στην προσπάθεια αναθεώρησης και αναβάθμισης του ΚΕΝΑΚ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον επανακαθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων και συγκεκριμένα στον καθορισμό των χαρακτηριστικών των κτιρίων που παρουσιάζουν σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. (Νearly Zero Energy Efficiency Buildings – nZEB). Ακόμα, από 1.1.2021, κάθε καινούργιο κτίριο που κατασκευάζεται θα πρέπει να έχει σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση ενώ παράλληλα τα καινούργια κτίρια που στεγάζουν κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένα να τηρούν την συγκεκριμένη απαίτηση από 1.1.2019. Επιπλέον, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση που στοχεύει στην καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου που θα αναβαθμίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα έχοντας συγκεκριμένους στόχους, κανόνες και μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όσους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με την αξιοποίηση κάθε τρόπου εξοικονόμησης ενέργειας.

Με το συγκεκριμένο νόμο και με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» τίθεται συγκεκριμένος εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας, όπου με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της οικονομίας, το 2020 η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας πρέπει να είναι 18,4 Mtoe. Δηλαδή, με μια σειρά από οικονομικά αποδοτικά μέτρα και δράσεις, πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωσή μας, χωρίς όμως να μειώσουμε το επίπεδο διαβίωσής μας. Ο στόχος του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» δηλαδή δεν είναι η αναστολή της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά ο τερματισμός της ενεργειακής κατασπατάλησης.

Πηγή αρχικού άρθρου: www.alunet.gr