Άρθρα

Παθητικό Κτίριο – Passive house

Θέλοντας να ενημερώσουμε τους πελάτες μας και το καταναλωτικό κοινό σχετικά με νέες κατασκευαστικές τάσεις στον τομέα των ενεργειακών κτιρίων παραθέτουμε πληροφορίες και πρότυπα δόμησης των Παθητικών σπιτιών (Passive houses).

Παθητικό Κτίριο – Μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία

Ως παθητικό κτίριο χαρακτηρίζεται το κτίριο όπου η εσωτερική θερμική άνεση (ISO 7730) πραγματοποιείται αποκλειστικά με προθέρμανση ή πρόψυξη ποσότητας νωπού αέρα, η οποία είναι απαραίτητη ( σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1946) για την κατάλληλη εσωτερική ατμόσφαιρα χωρίς την χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα.
Το Παθητικό κτίριο ή Passive House στα αγγλικά, αποτελεί ουσιαστικά έναν πρότυπο τρόπο δόμησης κτιρίων που προσφέρει άνεση, λιγότερα έξοδα, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα από ένα συμβατικό κτίριο. Ειδικότερα, το Παθητικό Κτίριο δεν αποτελεί συμπληρωματικό του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αλλά ούτε και ένα εμπορικό σήμα. Χαρακτηρίζεται ως μία ξεχωριστή κατασκευαστική φιλοσοφία που έχει ως στόχο να μας παρουσιάσει μία εναλλακτική επιλογή σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων.

Με την επίτευξη των προτύπων για τα Παθητικά Σπίτια, τα κτίρια έχουν την δυνατότητα να απαλλαγούν από συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Αν και αυτός είναι βασικός στόχος των προτύπων για τα Παθητικά Σπίτια, θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη κάποια μορφή θέρμανσης. Μάλιστα, η πλειονότητα των Παθητικών κτιρίων θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μια συμπληρωματική πηγή θέρμανσης χώρου.
Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως Παθητικό Σπίτι (Passive House) πρέπει να πληρεί τα παρακάτω πρότυπα:

  • Το κτίριο πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να χρειάζεται ετήσια ζήτηση για θέρμανση και ψύξη που έχει υπολογιστεί με το Υπολογιστικό Πακέτο Παθητικών Σπιτιών που να μην ξεπερνά τα 15 kWh/m2 (4,755 BTU/sq ft; 5.017 MJ/sq ft) ανά έτος σε ενέργεια θέρμανσης και ψύξης ή να έχει σχεδιαστεί με ανώτερο όριο θέρμανσης των 10 W/m2 (1.2 hp/1000 sq ft).
  • Συνολική κατανάλωση κύριας ενέργειας (ενεργειακή πηγή για ηλεκτροδότηση) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 kWh/m2 (38,040 BTU/sq ft; 40.13 MJ/sq ft) ανά έτος.
  • Το κτίριο επιτρέπεται να διαρρέει μέγιστη ποσότητα αέρα ίση με 0,6 φορές τον όγκο του κτιρίου ανά ώρα (n50 ≤ 0.6 / ώρα) στις 50 Pa (0.0073 psi) σύμφωνα με δοκιμές αεροστεγανότητας που έχουν διεξαχθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός Παθητικών κτιρίων στα τέλη του 2008 ήταν 15.000 – 20.000 χιλιάδες κτίρια παγκοσμίως. Από τον Αύγουστο του 2010 τα εγκεκριμένα Παθητικά κτίρια στην Ευρώπη ξεπερνούν τις 25.000, ενώ στις Η.Π.Α. δεν ξεπερνούσαν τα 13 κτίρια. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία Παθητικών κτιρίων έχει κατασκευαστεί σε γερμανόφωνα κράτη και στις Σκανδιναβικές χώρες.

 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house